Zmiana danych na fakturze pro-forma. Drukuj

  • faktura
  • 21

W celu zmiany danych, na które ma zostać wystawiona faktura należy:

1. Zalogować się do swojego Panelu Klienta pod adresem panel.kylos.pl. Loginem do Panelu Klienta jest adres e-mail podany podczas rejestracji (na ten sam e-mail wysyłane sa faktury). Hasło do Panelu Klienta można zresetować tutaj.2. W kolumnie "Twoje dane" wybrać przycisk  "Aktualizuj". 3. Wprowadzić aktualne dane, jakie mają widnieć na fakturze i zatwierdzić je przyciskiem "Zapisz zmiany". Pole NIP nie jest edytowalne - NIP należy podać w zgłoszeniu w kroku 5. 4. Następnie w prawym górnym rogu należy wybrać przycisk "Wyślij zgłoszenie".
5. W oknie edytora nowego zgłoszenia, prosimy podać aktualny NIP firmy wraz z informacją o konieczności aktualizacji danych na fakturze proforma i wybrać "Wyślij".


Czy ta odpowiedź była pomocna?

« Powrót