Nota korygująca - w jaki sposób poprawić fakturę VAT?

Nota korygująca to dokument, który należy wystawić w momencie, gdy zauważony został błąd w wystawionej fakturze VAT. Dokument ten, należy wypełnić i przesłać go nam pocztą tradycyjną lub elektroniczną jako skan.

Nota korygująca dotyczy danych nabywcy (klienta), które są nieaktualne, błędne lub niepełne, a także w przypadku pomyłki nazwy lub identyfikatora usługi za którą wystawiona jest faktura. Należy pamiętać, że notę korygującą, należy sporządzić tylko w sytuacji, gdy pomyłka znajduje się na fakturze VAT. Faktura VAT jest wystawiana po opłaceniu faktury proforma.

Elementy, które mogą zostać poprawione notą korygującą:
 • data bądź numer wystawienia faktury
 • imiona i nazwiska lub nazwa podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz adres
 • numer NIP sprzedawcy i odbiorcy
 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

Uwaga:
Notą nie powinno się korygować wszystkich elementów jednocześnie. Nie można nią zmienić w całości podmiotu na rzecz którego została dokonana sprzedaż.

Elementy jakie musi zawierać nota korygująca:
 1. Nazwę "NOTA KORYGUJĄCA"
 2. Numer noty i datę jej wystawienia
 3. Dane wystawcy noty korygującej: imiona i nazwiska lub nazwy skrócone wystawcy noty i wystawcy faktury VAT, a także ich adresy i numery NIP
 4. Dane zawarte w fakturze VAT, której dotyczy nota korygująca
 5. Wskazanie treści informacji korygowanej oraz informacji, która jest prawidłowa

Wzór noty korygującej w formie pliku .pdf i .xlt znajduje się w załącznikach do tego wpisu.

Dostarczenie noty korygującej
Notę korygującą prosimy wysłać za pośrednictwem zgłoszenia z Panelu Klienta bądź poczty tradycyjnej na adres wystawcy faktury VAT:


Kylos Sp. z o.o.
ul. Wróblewskiego 18
93-578 Łódź
 
 
Prosimy mieć na względzie, iż obowiązek podpisu noty korygującej w celu jej akceptacji został zniesiony, w związku z czym akceptacja noty z naszej strony odbywa się poprzez mailowe potwierdzenie otrzymania dokumentu. 


Załącznik 1 - Nota korygująca PDF
Załącznik 2 - Nota korygująca XLT

 • nota korygująca
 • 4 Osoby uważają za pomocne
Czy ta odpowiedź była pomocna?

Podobne artykuły

Zmiana formy płatności z przelewu bankowego na płatności PayU.pl bądź PayPal

W celu zmiany formy płatności za fakturę, należy:1. Logujemy się do Panelu Klienta (...

Jak poprawnie uiścić opłatę za daną usługę?

Na 21 dni przed końcem ważności usługi, generowana jest faktura pro forma, zawierająca swój...

Jak dodać kontakt księgowy, czyli zmienić dane wyświetlane na fakturze?

Procedura dodania kontaktu księgowanego jest następująca:1. Po zalogowaniu się do swojego Panelu...

Zmiana danych na fakturze pro-forma.

W celu zmiany danych, na które ma zostać wystawiona faktura należy:1. Zalogować się do swojego...

Jak uzyskać duplikat faktury?

Aby uzyskać duplikat faktury, należy postąpić zgodnie z poniższą instrukcją. 1. Logujemy się do...