Nota korygująca - w jaki sposób poprawić fakturę VAT? Drukuj

 • nota korygująca
 • 6

Nota korygująca to dokument, który należy wystawić w momencie, gdy zauważony został błąd w wystawionej fakturze VAT. Dokument ten, należy wypełnić i przesłać go nam pocztą tradycyjną lub elektroniczną jako skan.

Nota korygująca dotyczy danych nabywcy (klienta), które są nieaktualne, błędne lub niepełne, a także w przypadku pomyłki nazwy lub identyfikatora usługi za którą wystawiona jest faktura. Należy pamiętać, że notę korygującą, należy sporządzić tylko w sytuacji, gdy pomyłka znajduje się na fakturze VAT. Faktura VAT jest wystawiana po opłaceniu faktury proforma.

Elementy, które mogą zostać poprawione notą korygującą:
 • data bądź numer wystawienia faktury
 • imiona i nazwiska lub nazwa podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz adres
 • numer NIP sprzedawcy i odbiorcy
 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

Uwaga:
Notą nie powinno się korygować wszystkich elementów jednocześnie. Nie można nią zmienić w całości podmiotu na rzecz którego została dokonana sprzedaż.

Elementy jakie musi zawierać nota korygująca:
 1. Nazwę "NOTA KORYGUJĄCA"
 2. Numer noty i datę jej wystawienia
 3. Dane wystawcy noty korygującej: imiona i nazwiska lub nazwy skrócone wystawcy noty i wystawcy faktury VAT, a także ich adresy i numery NIP
 4. Dane zawarte w fakturze VAT, której dotyczy nota korygująca
 5. Wskazanie treści informacji korygowanej oraz informacji, która jest prawidłowa

Wzór noty korygującej w formie pliku .pdf i .xlt znajduje się w załącznikach do tego wpisu.

Dostarczenie noty korygującej
Notę korygującą prosimy wysłać za pośrednictwem zgłoszenia z Panelu Klienta bądź poczty tradycyjnej na adres wystawcy faktury VAT:


Kylos Sp. z o.o.
ul. Wróblewskiego 18
93-578 Łódź
 
 
Prosimy mieć na względzie, iż obowiązek podpisu noty korygującej w celu jej akceptacji został zniesiony, w związku z czym akceptacja noty z naszej strony odbywa się poprzez mailowe potwierdzenie otrzymania dokumentu. 


Załącznik 1 - Nota korygująca PDF
Załącznik 2 - Nota korygująca XLT


Czy ta odpowiedź była pomocna?

« Powrót