New Password Rating: 0%
Wskazówki dla silnego hasła
Używaj zarówno małych jak i dużych znaków
Hasło powinno zawierać conajmniej jeden symbol (# $ ! % & etc...)
Nie używaj słów które występują w słowniku
Nie używaj w haśle swojego loginu ani e-maila
Potrzebujmy Twojego numeru PESEL żeby móc bez przeszkód rejestrować dla Ciebie domeny i inne usługi.
Wprowadź NIP (np. 1234567890). Numer NIP jest nam potrzeby do wystawienia poprawnej faktury. Zmiana podanego numeru NIP możliwa jest tylko poprzez założenie zgłoszenia z Panelu Klienta.
Numer ten jest używany do wysyłania powiadomień sms np. o przeterminowanych fakturach.

  Regulamin