Прашања

 Podstawowe polecenia powłoki do obsługi skompresowanych archiwów

Często zachodzi konieczność operowania na wszelkiego rodzaju archiwach. Za pomocą narzędzi...

 Podstawowe polecenia powłoki do operacji na katalogach

Polecenie "pwd" (print working directory) służy do wyświetlenia ścieżki do katalogu w którym się...

 Podstawowe polecenia powłoki do wyświetlania plików

Polecenie "cat" służy do wyświetlania zawartości plików tekstowych na ekran. Poniżej znajdują się...

 Podstawowe polecenie powłoki do operacji na plikach

Polecenie "chown" (change owner) służy do zmiany właściciela i grupy do której plik i/lub katalog...