Podstawowe polecenia powłoki do wyświetlania plików Drukuj

  • 6

Polecenie "cat" służy do wyświetlania zawartości plików tekstowych na ekran. Poniżej znajdują się przykłady użycia:

1. Wyświetlenie pliku tekstowego:

cat plik_do_wyswietlenia
1
2
3
szukana_fraza
4
5

2. Wyświetlenie zawartości kilku plików na ekranie

cat plik1.txt plik2.txt plikn.txt

3. Wyświetlenie linii z pliku zawierających frazę "szukane_wyrazenie" (z użyciem polecenia "grep")

cat plik_do_wyswietlenia | grep "szukana_fraza"

4. Pozostałe parametry polecenia "cat"

Parametr Funkcja, czynność
-b numeruje niepuste wiersze w pliku
-n numeruje wszystkie linie wyjściowe
-T wyświetla białe znaki w widoczny sposób i znak tabulacji jako ^|
-s zastępuje sąsiadujące puste wiersze jednym pustym wierszem
-v wyświetla białe znaki w widoczny sposób, bez znaku tabulacji i końca linii
-E działa podobnie jak -v wyświetlając dodatkowo znak końca linii jako $

Przykładowe użycie z numeracją wszystkich linii w wyświetlanym pliku:

[root@core test]# cat -n plik.txt
1 4
2 3
3 56
4 7
5 8
6 9
7 szukana_fraza
8 d
9 g
10 6
11 4
12


Polecenie "tac" - wyświetla plik od końca, linie ostatnie wyświetlane są na początku, opcje i parametry podobnie jak w "cat".

tac plik_do_wyswietlenia
5
4
szukana_fraza
3
2
1


Polecenie "tail" służy do wyświetlania żądanej ilości końcowych linii z pliku - szczególnie przydatne przy obserwacji logów systemowych. Poniżej znajdują się przykłady użycia.

1. Domyślne wywołanie "tail" bez parametrów wyświetli ostatnie 10 linijek pliku

tail plik_do_wyswietlenia
1
2
3
szukana_fraza
4
5

2. Wyświetlenie żądanej ilości końcowych linijek z pliku

tail -n 4 plik_do_wyswietlenia
1
2
3
szukana_fraza

3. Śledzenie zmian w pliku - po wyświetleniu żądanej ilości linijek (domyślnie 10), "tail" dalej śledzi plik i wyświetla nowe linie na ekran - przydatne do obserwacji logów systemowych

tail -f plik_do_monitorowania

Wszelkie parametry polecenia "tail" można ze sobą łączyć w jednej komendzie.


Polecenie "find" służy do wyszukiwania plików na podstawie ich nazwy, daty modyfikacji, rozmiaru. Pozwala wykonywanie innych poleceń na wyszukanych plikach. Poniżej kilka przykładów użycia.

1. Znajdowanie plików po nazwie i rozszerzeniu

find /sciezka/startowego/folderu/do/przeszukania -name nazwa.txt

2. Znajdowanie plików na podstawie rozmiaru

find . -size 512k

3. Szukanie pliku w określonym katalogu z uwzględnieniem typu pliku. Parametr -type określa czego szukamy (-type d dla katalogu, -type f dla pliku, -type l dla dowiązania symbolicznego)

find . -type f

4. Wykonywanie innych poleceń na wyszukanych plikach. Parametr -exec pozwala wywołać inne polecenie na znalezionym pliku lub katalogu

find . -type f -exec ls -s {} \;


Polecenie "grep" służy do odnajdowania pewnych wzorców w plikach. Jest dosyć rozbudowanych programem - poniżej kilka przykładów podstawowego użycia.

1. Szukanie plików zawierających określony ciąg znaków

grep -lir "szukana_fraza" .

Powyższe polecenie wypisze na ekranie nazwy ("l") wszystkich plików w bieżącym katalogu (".") i w podkatalogach ("r"), w których pojawia się tekst "szukana_fraza", nie zwracając uwagi na wielkość liter ("i").

Program "grep" posiada obsługę wyrażeń regularnych, dzięki temu można wyszukiwać bardziej skomplikowane wzorce.


Czy ta odpowiedź była pomocna?

« Powrót