Podstawowe polecenia powłoki do obsługi skompresowanych archiwów

Często zachodzi konieczność operowania na wszelkiego rodzaju archiwach. Za pomocą narzędzi konsolowych, mamy możliwość zarówno tworzenia nowych archiwów, a także rozpakowywania już istniejących. Jeśli pobieramy jakiegoś CMS'a lub dowolną aplikację na serwer, to najczęściej jest ona w postaci archiwów. Zwykle .zip, .tar.gz, .tar.bz2, .tar.xz. Format ZIP jest znany większości użytkowników systemu Windows. Natomiast format TAR jest formatem typowo uniksowym - oczywiście świetnie obsługiwany przez windowsowe archiwizery typu: 7-zip, WinRAR itp.

Dlaczego zatem archiwa TAR mają dziwne podwójne rozszerzenia? Otóż rozszerzenie .tar oznacza nieskompresowane archiwum. Natomiast to co się po nim pojawia jako kolejne rozszerzenie, informuje o rodzaju kompresji. Archiwum TAR (.tar) można skompresować za pomocą kompresji:

1. gzip - roszerzenie .tar.gz
2. bzip2 - roszerzenie .tar.bzip2
3. xz / lzma - rozszerzenie .tar.xz (kompresja XZ / LZMA jest obecnie najbardziej wydajnym algorytmem kompresji)


Obsługa archiwów ZIP

Do obsługi archiwów ZIP w systemach GNU/Linux, Unix służą polecenia: zip - tworzenie, unizip - rozpakowywanie. Poniżej opisane zostały najpopularniejsze przypadki użycia tych poleceń.

1. Tworzenie nowego archiwum ZIP na podstawie plików

zip nazwa_archiwum.zip plik1 plik2 plik3 plikn

2. Tworzenie nowego archiwum ZIP z katalogu

zip -r nazwa_archiwum.zip nazwa_folderu_do_spakowania

3. Rozpakowanie archiwum ZIP do katalogu w którym jesteśmy

unzip nazwa_archiwum.zip

4. Rozpakowanie archiwum ZIP do określonego katalogu

unzip nazwa_archiwum.zip -d sciezka/do/wypakowania


Obsługa archiwów TAR

Do obsługi archiwów TAR (z kompresją lub bez kompresji) służy polecenie "tar". Posiada ono znacznie więcej opcji niż poprzednie. Poniżej znajduje się lista najbardziej popularnych przypadków użycia.

tar -zcvf nazwa_archiwum.tgz nazwa_folderu_do_spakowania

tar -zxvf nazwa_archiwum_do_wypakowania.tgz
  • 6 Osoby uważają za pomocne
Czy ta odpowiedź była pomocna?

Podobne artykuły

Podstawowe polecenie powłoki do operacji na plikach

Polecenie "chown" (change owner) służy do zmiany właściciela i grupy do której plik i/lub katalog...

Podstawowe polecenia powłoki do operacji na katalogach

Polecenie "pwd" (print working directory) służy do wyświetlenia ścieżki do katalogu w którym się...

Podstawowe polecenia powłoki do wyświetlania plików

Polecenie "cat" służy do wyświetlania zawartości plików tekstowych na ekran. Poniżej znajdują się...