Podstawowe polecenie powłoki do operacji na plikach Drukuj

  • 10

Polecenie "chown" (change owner) służy do zmiany właściciela i grupy do której plik i/lub katalog jest przypisany. Poniżej najbardziej przydatne przypadki użycia.

1. Zmiana właściciela i grupy dla katalogu /home/serwer/public_html, nowy właściciel: serwer, grupa: users

chown serwer:users /home/serwer/public_html

2. Właściciel i grupa może zostać zmieniony dla pojedynczego pliku /home/serwer/public_html/index.html

chown serwer:user /home/serwer/public_html/index.html

3. Zmiana właściciela i grupy dla wszystkich podkatalogów i plików w obrębie danego katalogu.

chown -R serwer:user /home/serwer/public_html

Objaśnienie: Powyższe polecenie zmieni właściciela i grupę dla wszystkich katalogów i plików znajdujących się w katalogu /home/serwer/public_html na właściciel: serwer, grupa: users. Dzieje się tak, ponieważ zastosowany został parametr "-R", który służy do rekursywnej zmiany uprawnień.


Polecenie "chmod" (change mode) służy do zmiany atrybutu/uprawnień do plików i katalogów. Dzięki temu poleceniu nadamy bądź odbierzemy uprawnienia do odczytu/zapisu/wykonywania dla pewnych użytkowników i grup.

1. Poniższe polecenie ustawi uprawnienia 644, czyli zapis i odczyt dla właściciela, odczyt dla grupy oraz pozostałych użytkowników dla pliku "nazwa_pliku":

chmod 644 nazwa_pliku

2. Poniższe polecenie ustawi uprawnienia 755, czyli wykonania, zapisu i odczytu dla właściciela, wykonania i odczytu dla grupy oraz pozostałych użytkowników dla katalogu "nazwa_katalogu":

chmod 755 nazwa_katalogu

Więcej informacji o poleceniu chmod oraz o uprawnieniach plików w systemach Linux/Unix możemy znaleźć w tym artykule na Wikipedii.


Polecenie "cp" (copy) służy do kopiowania plików i katalogów z jednej lokalizacji do drugiej. Poniżej najbardziej popularne przypadki użycia.


1. Kopiowanie pliku z jednego katalogu do drugiego

cp /sciezka/zrodlowego/pliku.txt /sciezka/docelowa/

2. Kopiowanie katalogu do innego katalogu z uwzględnieniem całej struktury podkatalogów

cp -r /sciezka/zrodlowego/katalogu/ /docelowa/sciezka/


Polecenie "mv" (move) służy do przenoszenia plików i katalogów. Można je również użyć do zmiany nazwy pliku lub katalogu (należy to rozumieć jako przeniesienie pliku/katalogu do tego samego katalogu ze zmianą nazwy). Poniżej opisane najbardziej przydatne przypadki użycia.

1. Przeniesienie katalogu /home/user/public_html do katalogu /home/user/backup

mv /home/user/public_html/ /home/user/backup/public_html

2. Zmiana nazwy pliku log.txt na stary_log.txt

mv log.txt stary_log.txt


Polecenie "rm" (remove) służy do usuwania plików i katalogów. Poniżej kilka przypadków uzycia.

1. Usunięcie pliku

rm plik1.txt

2. Usunięcie katalogu

rm /home/user/backup

W powyższym przykładzie katalog "/home/user/backup" zostanie usunięty tylko pod warunkiem, że jest pusty

3. Rekursywne usunięcie katalogu

rm -r /home/user/backup

W tym przypadku jesli katalog nie jest pusty, będziemy kolejno pytani o usuniecie kolejnych podkatalogów.

4. Rekursywne usunięcie katalogu bez komunikatów i zapytań

rm -rf /home/user/backup

Cały katalog wskazany ścieżką, zostanie usunięty bez żadnych ostrzeżeń - należy stosować rozważnie.


Czy ta odpowiedź była pomocna?

« Powrót