Podstawowe polecenie powłoki do operacji na plikach

Polecenie "chown" (change owner) służy do zmiany właściciela i grupy do której plik i/lub katalog jest przypisany. Poniżej najbardziej przydatne przypadki użycia.

1. Zmiana właściciela i grupy dla katalogu /home/serwer/public_html, nowy właściciel: serwer, grupa: users

chown serwer:users /home/serwer/public_html

2. Właściciel i grupa może zostać zmieniony dla pojedynczego pliku /home/serwer/public_html/index.html

chown serwer:user /home/serwer/public_html/index.html

3. Zmiana właściciela i grupy dla wszystkich podkatalogów i plików w obrębie danego katalogu.

chown -R serwer:user /home/serwer/public_html

Objaśnienie: Powyższe polecenie zmieni właściciela i grupę dla wszystkich katalogów i plików znajdujących się w katalogu /home/serwer/public_html na właściciel: serwer, grupa: users. Dzieje się tak, ponieważ zastosowany został parametr "-R", który służy do rekursywnej zmiany uprawnień.


Polecenie "chmod" (change mode) służy do zmiany atrybutu/uprawnień do plików i katalogów. Dzięki temu poleceniu nadamy bądź odbierzemy uprawnienia do odczytu/zapisu/wykonywania dla pewnych użytkowników i grup.

1. Poniższe polecenie ustawi uprawnienia 644, czyli zapis i odczyt dla właściciela, odczyt dla grupy oraz pozostałych użytkowników dla pliku "nazwa_pliku":

chmod 644 nazwa_pliku

2. Poniższe polecenie ustawi uprawnienia 755, czyli wykonania, zapisu i odczytu dla właściciela, wykonania i odczytu dla grupy oraz pozostałych użytkowników dla katalogu "nazwa_katalogu":

chmod 755 nazwa_katalogu

Więcej informacji o poleceniu chmod oraz o uprawnieniach plików w systemach Linux/Unix możemy znaleźć w tym artykule na Wikipedii.


Polecenie "cp" (copy) służy do kopiowania plików i katalogów z jednej lokalizacji do drugiej. Poniżej najbardziej popularne przypadki użycia.


1. Kopiowanie pliku z jednego katalogu do drugiego

cp /sciezka/zrodlowego/pliku.txt /sciezka/docelowa/

2. Kopiowanie katalogu do innego katalogu z uwzględnieniem całej struktury podkatalogów

cp -r /sciezka/zrodlowego/katalogu/ /docelowa/sciezka/


Polecenie "mv" (move) służy do przenoszenia plików i katalogów. Można je również użyć do zmiany nazwy pliku lub katalogu (należy to rozumieć jako przeniesienie pliku/katalogu do tego samego katalogu ze zmianą nazwy). Poniżej opisane najbardziej przydatne przypadki użycia.

1. Przeniesienie katalogu /home/user/public_html do katalogu /home/user/backup

mv /home/user/public_html/ /home/user/backup/public_html

2. Zmiana nazwy pliku log.txt na stary_log.txt

mv log.txt stary_log.txt


Polecenie "rm" (remove) służy do usuwania plików i katalogów. Poniżej kilka przypadków uzycia.

1. Usunięcie pliku

rm plik1.txt

2. Usunięcie katalogu

rm /home/user/backup

W powyższym przykładzie katalog "/home/user/backup" zostanie usunięty tylko pod warunkiem, że jest pusty

3. Rekursywne usunięcie katalogu

rm -r /home/user/backup

W tym przypadku jesli katalog nie jest pusty, będziemy kolejno pytani o usuniecie kolejnych podkatalogów.

4. Rekursywne usunięcie katalogu bez komunikatów i zapytań

rm -rf /home/user/backup

Cały katalog wskazany ścieżką, zostanie usunięty bez żadnych ostrzeżeń - należy stosować rozważnie.

  • 10 Osoby uważają za pomocne
Czy ta odpowiedź była pomocna?

Podobne artykuły

Podstawowe polecenia powłoki do operacji na katalogach

Polecenie "pwd" (print working directory) służy do wyświetlenia ścieżki do katalogu w którym się...

Podstawowe polecenia powłoki do wyświetlania plików

Polecenie "cat" służy do wyświetlania zawartości plików tekstowych na ekran. Poniżej znajdują się...

Podstawowe polecenia powłoki do obsługi skompresowanych archiwów

Często zachodzi konieczność operowania na wszelkiego rodzaju archiwach. Za pomocą narzędzi...