Obciążenie serwera, sposoby weryfikacji co powoduje obciążenie i w jaki sposób rozwiązać problem Drukuj

  • 4

Monitorowanie na koncie hostingowym bez dostępu do SSH za pomocą cPanelu, zostało opisane w artykule Monitorowanie obciążenia konta hostingowego. Aby móc skorzystać z dalszej części tego artykułu, należy posiadać dostęp do SSH serwera i być w nim zalogowanym.

Na większości serwerów znajdują się takie narzędzia i komendy jak:
  • top – pokazuje obciążenie procesora w czasie rzeczywistym
  • iotop pokazuje obciążenie dysku

TOP
W konsoli należy wpisać polecenie „top”.


W kolumnach "%CPU" i "%MEM" na samej górze pokazane są procesy, które najbardziej obciążają serwer.  Może to być baza danych (mysqld), serwer www (apache/nginx), java lub inne procesy. Ważne aby wiedzieć od czego jest dany proces, który obciąża nasz system. Wtedy będzie wiadomo gdzie szukać problemu.IOTOP
W konsoli należy wpisać polecenie "iotop" - w większości przypadków można je uruchomić tylko z uprawnieniami roota.Iotop pokazuje jakie procesy obciążają najbardziej dysk. Dzięki niemu można zobaczyć jak dowolny proces systemowy (w tym baza danych) wykorzystuje zasoby dyskowe. Czasami może istnieć taki proces jak kworker, na który nie specjalnie należy zwracać uwagę podczas monitorowania obciążenia. Jak widać zapis i odczyt jest zerowy. Dodatkowo wykorzystując strzałki na klawiaturze jesteśmy w stanie przechodzić między kolumnami oraz sortować wynik od największego zużycia dla odczytu dysku (disk read) lub zapisu dysku (disk write).
 

Monitorowanie użycia pamięci
Po wydaniu komendy „free -m”, ujrzymy rozmiar wykorzystanej pamięci w meabajtach (MB).Wolna pamięć to: free+buff/cache
Czyli w tym przypadku: 1357+357=1714MB. Kolumna available jest odpowiada oczascowanej ilości pamięci ram która może być wykorzystana przez aplikacje zanim system zacznie korzystać z pamięci Swap.
 
Za pomocą tego polecenia możemy tylko poznać obecny stan pamięci ale niestety nie ma informacji o procesach ją wykorzystujących.
 

Monitorowanie przestrzeni dyskowej
Rozmiar obecnego wykorzystania dysku ukaże się po wydaniu komendy "df -h".


Widnieje tutaj stan zajętości dysku - rozmiar zamontowanego punktu montowania, dostępna oraz użyta przestrzeń. Warto spojrzeć na te wartości i upewnić się czy istnieje miejsce na zapis nowych plików.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

« Powrót