Cesja usługi na nowy podmiot Drukuj

  • 4

Cesja usługi na nowy podmiot jest konieczna w sytuacji gdy:

- chcemy zmienić konto z osoby prywatnej na firmę (lub odwrotnie)
- zmianie ulega właściciel tylko jednej z posiadanych usług
- zmianie ulega firma, będącą właścicielem usługi
- chcemy zrzec się praw do usługi na rzecz innego klienta w Kylos

Gdy zaistnieje którakolwiek z powyższych sytuacji, konieczne jest wykonanie cesji.
Proces poprawnego przeprowadzenia cesji został opisany poniżej:

1) na początek, należy dokonać rejestracji konta na nowe dane pod adresem: https://panel.kylos.pl/register.php

2) z nowego konta, należy wysłać zgłoszenie, w którym nowy właściciel potwierdzi, iż wyraża zgodę na przejęcie wskazanych usług (prosimy podać nazwy cedowanych usług) oraz wskaże konto, z którego ma nastąpić cesja (prosimy podać adres mailowy konta, na którym obecnie znajdują się usługi).

UWAGA:
Strona przejmująca (cesjonariusz) w momencie przejmowania usług/domen ma obowiązek zapoznać się z odpowiednim regulaminem, który ich dotyczy. Dodatkowo wyrażenie zgody na przejęcie usług/domeny oznacza zaakceptowanie tychże regulaminów.
Regulaminy można znaleźć na naszej stronie pod adresem: https://www.kylos.pl/regulamin/

3) z konta obecnego właściciela usługi, należy wysłać zgłoszenie wraz z informację, iż zrzekają się Państwo usług (prosimy podać ich nazwy) na rzecz wskazanego podmiotu (prosimy podać adres mailowy konta, na które ma zostać przeniesiona usługa).

4) jeżeli dane z obu zgłoszeń będą spójne, usługi zostaną przeniesione między kontami. 


UWAGA:
Powyższa instrukcja dotyczy wyłącznie usług: hosting, serwer VPS, serwer dedykowany.
W przypadku chęci dokonania cesji domeny, prosimy o kontakt poprzez zgłoszenie z Panelu Klienta.


Czy ta odpowiedź była pomocna?

« Powrót