Jak dokonać rezygnacji z usługi? Drukuj

  • rezygnacja
  • 27

Jeżeli chcemy dokonać rezygnacji z posiadanej usługi w naszej firmie, to należy wykonać następujące kroki:

1. Zalogować się do Panelu Klienta pod adresem https://panel.kylos.pl/clientarea.php

Loginem do Panelu Klienta jest adres e-mail podany podczas rejestracji, na ten sam e-mail wysyłane sa faktury. Hasło do Panelu Klienta można zresetować korzystając z odnośnika https://panel.kylos.pl/pwreset.php

2. Odnaleźć zakładkę "Usługi" -> "Twoje usługi".


3. Wyświetlona zostanie lista posiadanych na danym koncie serwerów. Należy wybrać właściwą poprzez naciśnięcie na usługę.


4. W otworzonym oknie, należy wcisnąć zaznaczony kolorem czerwonym przycisk "Rezygnacja".


5. Pojawia się formularz rezygnacji z usługi. W rozwijanego menu można wybrać dwie opcje:

- "Natychmiastowo" - wybranie tej opcji spowoduje natychmiastową rezygnację z usługi i jej usunięcie
- "Termin ważności usługi" - w tym przypadku, usługa wygaśnie wraz z jej obecnym terminem ważności. Nowa faktura nie zostanie wystawiona.

W oknie formularza należy jeszcze wpisać powód rezygnacji i nacisnąć czerwony przycisk "Rezygnacja".Czy ta odpowiedź była pomocna?

« Powrót