Jak dodać kontakt księgowy, czyli zmienić dane wyświetlane na fakturze? Drukuj

  • 17

Procedura dodania kontaktu księgowanego jest następująca:

1. Po zalogowaniu się do swojego Panelu Klienta (www.panel.kylos.pl), należy po lewej stronie w sekcji: "Kontakty" wybrać: "Dodaj nowy kontakt".


2. Następnie, należy wprowadzić dane mające widnieć na fakturze oraz zaznaczając opcję: "Faktury - Faktury i przypomnienia".

UWAGA:
Należy pamiętać, że w momencie dodania kontaktu i zaznaczeniu wyżej wspomnianej opcji, faktura będzie również wysłana na adres mail kontaktu. Jeżeli faktura ta ma być wysyłana jedynie na adres główny podany w Panelu Klienta, to wówczas w kontakcie proszę podać identyczny adres mailowy jak głównego kontaktu.


3. Po wykonaniu powyższej operacji, należy przejść do opcji: "Moje dane" i z listy dostępnej przy: "Domyślne dane do faktury", wybrać nasz nowo utworzony kontakt księgowy.Uwaga!
Jeżeli faktura pro forma została już dla Państwa wystawiona, to po wykonaniu wszystkich powyższych czynności, należy wysłać zgłoszenie z Panelu Klienta z prośbą o aktualizację danych na fakturze za pośrednictwem przycisku: "Wyślij zgłoszenie" w prawym górnym rogu panelu.


Czy ta odpowiedź była pomocna?

« Powrót