Jak dodać kontakt księgowy, czyli zmienić dane wyświetlane na fakturze?

Procedura dodania kontaktu księgowanego jest następująca:

1. Po zalogowaniu się do swojego Panelu Klienta (www.panel.kylos.pl), należy po lewej stronie w sekcji: "Kontakty" wybrać: "Dodaj nowy kontakt".


2. Następnie, należy wprowadzić dane mające widnieć na fakturze oraz zaznaczając opcję: "Faktury - Faktury i przypomnienia".

UWAGA:
Należy pamiętać, że w momencie dodania kontaktu i zaznaczeniu wyżej wspomnianej opcji, faktura będzie również wysłana na adres mail kontaktu. Jeżeli faktura ta ma być wysyłana jedynie na adres główny podany w Panelu Klienta, to wówczas w kontakcie proszę podać identyczny adres mailowy jak głównego kontaktu.


3. Po wykonaniu powyższej operacji, należy przejść do opcji: "Moje dane" i z listy dostępnej przy: "Domyślne dane do faktury", wybrać nasz nowo utworzony kontakt księgowy.Uwaga!
Jeżeli faktura pro forma została już dla Państwa wystawiona, to po wykonaniu wszystkich powyższych czynności, należy wysłać zgłoszenie z Panelu Klienta z prośbą o aktualizację danych na fakturze za pośrednictwem przycisku: "Wyślij zgłoszenie" w prawym górnym rogu panelu.

  • 12 Osoby uważają za pomocne
Czy ta odpowiedź była pomocna?

Podobne artykuły

Zmiana formy płatności z przelewu bankowego na płatności PayU.pl bądź PayPal

W celu zmiany formy płatności za fakturę, należy:1. Logujemy się do Panelu Klienta (...

Jak poprawnie uiścić opłatę za daną usługę?

Na 21 dni przed końcem ważności usługi, generowana jest faktura pro forma, zawierająca swój...

Zmiana danych na fakturze pro-forma.

W celu zmiany danych, na które ma zostać wystawiona faktura należy:1. Zalogować się do swojego...

Nota korygująca - w jaki sposób poprawić fakturę VAT?

Nota korygująca to dokument, który należy wystawić w momencie, gdy zauważony został błąd w...

Jak uzyskać duplikat faktury?

Aby uzyskać duplikat faktury, należy postąpić zgodnie z poniższą instrukcją. 1. Logujemy się do...