Jak dodać kontakt księgowy, czyli zmienić dane wyświetlane na fakturze?

1. Po zalogowaniu się do swojego Panelu Klienta (www.panel.kylos.pl), należy po lewej stronie w sekcji "Kontakty" wybrać "Dodaj nowy kontakt".


2. Następnie, należy wprowadzić dane mające widnieć na fakturze, zaznaczając opcję "Faktury - Faktury i przypomnienia". Jeśli kontakt księgowy posiada inny adres e-mail niż kontakt główny - w przeciwnym wypadku, należy podać ten sam e-mail.


3. Po wykonaniu powyższej operacji, należy przejść do opcji "Moje dane" i z listy dostępnej przy "Domyślne dane do faktury", wybrać nasz nowo utworzony kontakt księgowy.

  • 5 Osoby uważają za pomocne
Czy ta odpowiedź była pomocna?

Podobne artykuły

Zmiana formy płatności z przelewu bankowego na płatności PayU.pl bądź PayPal

W celu zmiany formy płatności za fakturę, należy:1. Logujemy się do Panelu Klienta (...

Jak poprawnie uiścić opłatę za daną usługę?

Na 21 dni przed końcem ważności usługi, generowana jest faktura pro forma, zawierająca swój...

Zmiana danych na fakturze pro-forma.

W celu zmiany danych, na które ma zostać wystawiona faktura należy:1. Zalogować się do swojego...

Nota korygująca - w jaki sposób poprawić fakturę VAT?

Nota korygująca to dokument, który należy wystawić w momencie, gdy zauważony został błąd w...

Jak uzyskać duplikat faktury?

Aby uzyskać duplikat faktury, należy postąpić zgodnie z poniższą instrukcją. 1. Logujemy się do...