Jak stworzyć dodatkowy kontakt w Panelu Klienta? Drukuj

  • 1

Co daje utworzenie kontaktu w Panelu Klienta?

W większości przypadków, aby administrator mógł podjąć działania na serwerze, wymagane jest zgłoszenie w sposób autoryzowany. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa. Jako, że właściciel usługi nie zawsze jest jednocześnie jej administratorem lub osobą zajmującą się kwestiami finansowymi, kontaktów można użyć do umożliwienia wydawania autoryzowanych dyspozycji odnośnie Państwa usługi innym osobom.
Tak więc, dodając kontakt możliwa jest komunikacja z nami ze strony innych osób nie będących właścicielem danej usługi. W przypadku gdy osoby te nie będą autoryzowane w naszym systemie, nie będą mogły otrzymywać informacji odnośnie usługi ani też wydawać żadnych dyspozycji. 

Dodanie kontaktu wymagane jest też w sytuacji, gdy chcemy, aby faktury wystawiane były na dane inne niż dane właściciela konta. Szczegółowy opis wprowadzenia zmian w tym przypadku można znaleźć na stronie https://panel.kylos.pl/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=27.

Jak więc dodać kontakt?

Aby wprowadzić zmiany na koncie, musimy zalogować się do swojego Panelu Klienta pod adresem https://panel.kylos.pl/
Następnie wchodzimy w Witaj, Imię! -> Twoje kontakty, tak jak pokazano to poniżej.


Następnie przechodzimy do tworzenia kontaktu. Jeśli już posiadamy jakiś kontakt, istotne jest, aby z listy wyboru zaznaczonej na zrzucie poniżej wybrać "Dodaj nowy kontakt".


Teraz musimy podać dane naszego tworzonego kontaktu. Należy podać prawidłowe dane, szczególnie adres e-mail oraz numer telefonu, które mogą zostać wykorzystane do autoryzacji danej osoby.

Jeżeli zaznaczymy opcje "Aktywuj subkonto" to umożliwimy danej osobie logowanie na stronie https://panel.kylos.pl/ W większości przypadku zalecamy więc zaznaczenie tej opcji. 

UWAGA!

Opcji "Aktywuj subkonto" nie należy zaznaczać, w przypadku gdy osoba identyfikująca się danym adresem e-mail, istnieje już w naszym systemie. W takiej sytuacji wystarczy podać adres e-mail, na który ma ona zarejestrowane konto w naszym Panelu Klienta i osoba ta powinna zakładać zgłoszenia ze swojego konta z podaniem usługi której dotyczy zgłoszenie.

Gdy zdecydujemy się aktywować subkonto pojawi się okno w którym należy podać hasło dla tego użytkownika i poziom jego uprawnień.


Uprawnienia należy dobierać w sposób rozważny, najlepiej zgodnie z aktualnymi potrzebami danego użytkownika. Prosimy pamiętać, że kontakt ten będzie mógł w Państwa imieniu wydawać dyspozycje odnośnie uruchomionych usług.

Na sam koniec zaznaczamy jeszcze poziomu raportowania e-mail, które określają rodzaje wiadomości generowanych przez nasz system jakie będą mogły być wysyłane do danego kontaktu.


Następnie klikamy na przycisk Zapisz zmiany i od tej pory jest możliwa autoryzowana komunikacja z naszą obsługą ze strony dodanego właśnie kontaktu.


Czy ta odpowiedź była pomocna?

« Powrót