Jak przechowywana jest poczta na hostingu? Drukuj

  • 4

Czasami może dojść do sytuacji, w której nie będziemy mogli się zalogować do konta pocztowego z powodu przekroczenia limitu pojemności pakietu hostingu. Poniższy artykuł opisuje sposób organizacji i zapisu poczty na hostingu oraz serwerach z cPanelem. Zrozumienie zawartych w nim informacji pozwoli na oczyszczenie skrzynek pocztowych ze zbędnych wiadomości jeśli istnieje taka potrzeba.

Struktura katalogu skrzynki pocztowej:

1. Katalogi systemowe:

Skrzynka odbiorcza - Nie posiada własnego katalogu i znajduje się bezpośrednio w głównym katalogu skrzynki pocztowej.
Szkice wiadomości - .Drafts
Wiadomości niechciane - .Junk i .spam, jeśli wykorzystywane jest przekazywanie spamu przez filtr ASSP to dodatkowo może istnieć katalog .spambox
Wiadomości wysłane - .Sent
Kosz - .Trash

Powyższe katalogi są standardowo tworzone przez serwer pocztowy i za wyświetlanie odpowiedniej nazwy katalogu odpowiada już sam program pocztowy.

2. Katalogi użytkownika:

Jeśli klient pocztowy jest skonfigurowany do używania protokołu IMAP to utworzenie własnego katalogu spowoduje automatyczne utworzenie odpowiedniego katalogu na serwerze. Nazwa katalogu jest tworzona przez dodanie kropki na początku wprowadzonej nazwy. Podkatalogi tworzone są również w katalogu głównym i ich nazwa składa się z nazwy katalogu głównego z dopisaną po kropce nazwą podkatalogu.

Przykład:
Utworzenie katalogu "Katalog" z podkatalogiem "Podkatalog" spowoduje utworzenie dwóch katalogów: ".Katalog" oraz ".Katalog.Podkatalog".3. Status oraz pliki wiadomości:

Każdy z katalogów skrzynki pocztowej oraz katalog główny (skrzynka odbiorcza) powinny zawierać 3 katalogi określające status wiadomości znajdujących się w nim.

cur - Wiadomości oznaczone jako przeczytane.
new - Wiadomości oznaczone jako nieprzeczytane.
tmp - Folder tymczasowy, który jest wykorzystywany przez serwer pocztowy.

Pliki wiadomości przechowywane są w powyższych katalogach i są one zapisane jawnym tekstem. Plik składa się z nagłówka oraz treści samej wiadomości znajdującej się poniżej. Jednak ze względu na stosowane kodowania oraz kod html, który może być wstawiony w wiadomości, mogą być one bardzo trudne do odczytania.

4. Pliki serwera poczty:

Katalogi poczty mogą jeszcze zawierać pliki serwera POP3/IMAP, w wypadku hostingu tworzone są pliki zawierające w swojej nazwie "dovecot" oraz plik "maildirsize" i "subscriptions". Pliki z "dovecot" w nazwie oraz plik "maildirsize" zawierają informacje dla serwera pocztowego i nie powinny one być kasowane. Plik "subscriptions" zawiera informacje o katalogach niestandardowych, które mają być synchronizowane przez klientów pocztowych.

Lokalizacja skrzynek pocztowych:

1. Główna skrzynka cPanel:

Każde konto cPanel posiada utworzoną automatycznie skrzynkę, na którą nie mogą zostać wysłane wiadomości z zewnątrz. Trafiają do niej komunikaty dotyczące wiadomości wysłanych przez funkcję mail() w aplikacjach PHP oraz przy standardowych ustawieniach komunikaty z zadań cyklicznych (crontab). Katalogi tej skrzynk znajdują się bezpośrednio w katalogu mail/ dostępnym w katalogu domowym konta.

Uwaga: Skasowanie katalogu mail spowoduje utratę wszystkich wiadomości znajdujących się na koncie hostingowym!

2. Skrzynki utworzone z poziomu cPanel:

Każda skrzynka utworzona z poziomu cPanel umieszczana jest w katalogu mail/domena/nazwa_skrzynki/

Przykład:
Jeśli utworzymy konto e-mail o adresie nazwa@example.com to pliki i katalogi poczty zostaną umieszczone w mail/example.com/nazwa/

Jak dostać się do katalogu wybranej skrzynki pocztowej z poziomu cPanel:

1. Otwieramy menadżer plików cPanel:2. Otwieramy ustawienia menadżera plików dostępne w prawym górnym rogu strony i w wyświetlonym oknie zaznaczamy opcję "Pokaż ukryte pliki" a następnie zapisujemy:3. Katalog "mail" znajduje się w katalogu domowym użytkownika obok takich folderów jak public_html:4. Będąc w katalogu mail możemy już zauważyć pliki i katalogi głównej skrzynki cPanel. Następnym krokiem jest przejście do katalogu wybranej domeny, w tym wypadku domena to example.com zgodnie z poprzednim przykładem:5. Zostanie nam wyświetlona lista katalogów, każdy katalog odpowiada za jedno konto e-mail w wybranej domenie.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

« Powrót