Jak wstawić logo w podpisie (stopce) wiadomości - Roundcube? Drukuj

  • 61

Konta pocztowe w Kylos.pl

Na naszych kontach hostingowych możesz uruchomić dowolną ilość skrzynek e-mail o łącznej pojemności
50 GB już za 99 zł (netto) rocznie. Sprawdź naszą ofertę.W celu dodania obrazka, logo firmy w podpisie wiadomości widocznym w e-mailach wysyłanych poprzez webmail Roundcube, należy wykonać poniższe kroki.

1. Logujemy się do swojej skrzynki pocztowej pod adresem nazwa_konta.kylos.pl/webmail.

2. Klikamy zakładkę "Ustawienia".


3. Odszukujemy sekcję "Tożsamości" i wybieramy domyślnie utworzoną tożsamość. Można utworzyć nową, ale nie jest to konieczne.


4. W otwartym oknie dostępna jest mozliwość edycji podpisu dołączanego do wiadomości. Zaznaczamy opcję "Podpis w HTML".


5. W oknie edytora podpisu odszukujemy i klikamy na ikonę "HTML" w celu otwarcia edytora kodu HTML.


6. Otworzy się okno edytora HTML, w którym należy umieścić następujący kod HTML:

UWAGA:
Należy wprowadzić link do własnego obrazka. W celu uniknięcia uznawania naszych wiadomości jako spam, należy zadbać o to, żeby obrazek był umieszczony w tej samej domenie co skrzynka, z której wysyłamy wiadomości. Odpowiedni rozmiar obrazka wyświetlanego, należy dopasować parametrami width i height wpisując żądane wartości w pikselach. Parametr alt wyświetla alternatywny tekst, jeśli nie ma możliwości wyświetlenia obrazka na danym kliencie pocztowym. Po dodaniu odpowiednich wpisów naciskamy przycisk "Aktualizuj".


7. W edytorze podpisu powinien pojawić się dodany obrazek, jeśli wszystko wyświetla się jak należy klikamy "Zapisz".


8. Gotowe, od tej chwili wraz z każdą wysłaną wiadomością poprzez "Roundcube" powinien wyświetlać się podpis. Należy pamiętać, aby link zawierający obrazek był aktualny.


Konta pocztowe w Kylos.pl

Na naszych kontach hostingowych możesz uruchomić dowolną ilość skrzynek e-mail o łącznej pojemności
50 GB już za 99 zł (netto) rocznie. Sprawdź naszą ofertę.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

« Powrót