Diagnostyka i naprawa problemów z połączeniem sieciowym w systemach Windows Drukuj

  • 7

System Windows ma wbudowane narzędzia, służące do diagnozowania i naprawy połączenia sieciowego. W przypadku wystąpienia problemów, możemy je wykorzystać jako pierwszy etap weryfikacji problemu czy aby na pewno problem nie leży po stronie naszego połączenia z internetem. Wszystkie obsługiwane są z wiersza poleceń.

W pierwszej kolejności należy uruchomić wiersz poleceń. We wszystkich wersjach systemu Windows, można tego dokonać przy pomocy kombinacji klawiszy Windows (klawisz z logo Windows umieszczony najczęściej pomiędzy lewym klawiszem Ctrl, a lewym klawiszem Alt) oraz R, a następnie w okienku "Uruchamianie" należy wpisać "cmd" i nacisnąć klawisz Enter.


Polecenie PING
Wysyła zapytanie do zdalnej maszyny zawierające żądanie przesłania odpowiedzi. W ten sposób można ustalić, czy komputer może połączyć się ze zdalną maszyną. Składnia polecenia (pełną informacje o poleceniu uzyskamy wpisując ping/?):

ping [-n liczba] nazwa_serwera

Parametr [-n liczba] określa liczbę wysłanych zapytań (domyślnie jest ich 4).
Jako nazwę serwera, możemy wpisać na przykład domenę albo adres IP serwera.

Jeżeli nie można połączyć się z serwerem, narzędzie ping zwróci dla każdego zapytania komunikat "Upłynął limit czasu żądania".W celach diagnostycznych jako nazwa serwera możemy wpisywać:
  • ping kylos.pl lub ping google.com - możliwym powodem nieotrzymania odpowiedzi jest brak połączenia z Internetem.
  • ping 127.0.0.1 - brak odpowiedzi oznacza, że karta sieciowa jest źle włożona lub brakuje sterowników do karty sieciowej
  • ping adres_IP_serwera lub nazwa_domeny - brak odpowiedzi oznacza problemy w połączeniu z siecią. Brak odpowiedzi po wpisaniu zapytania w postaci nazwy witryny (jednocześnie zapytanie w postaci adresu IP udziela odpowiedzi) oznacza problemy z DNS

 

Polecenie TRACERT
Polecenie pozwala sprawdzić trasę do zdalnego serwera. Jeżeli nie możemy połączyć się z danym serwerem to możliwe, że pakiety po drodze są zatrzymywane.
Składnia polecenia (pełną informacje o poleceniu uzyskamy wpisując tracert/?):

tracert nazwa_serwera

Jako nazwę serwera, możemy wpisać na przykład domene witryny albo adres IP serwera jeśli go znamy.
Polecenie PATHPING
Polecenie łączy funkcjonalność polecenia ping oraz tracert. Na początku ustalana jest trasa między dwoma hostami, a następnie pingowany jest każdy z węzłów na tej trasie.

Składnia polecenia (pełną informacje o poleceniu uzyskamy wpisując pathping/?):

pathping nazwa_serweraCzy ta odpowiedź była pomocna?

« Powrót