Najczęstsze przyczyny komunikatu "Internal Server Error" Drukuj

  • 61

Czasami podczas wejścia na stronę WWW może pojawić się błąd 500 - Internal Server Error. Dotyczy to zarówno nowych stron WWW (dopiero wgranych na serwer) jak i stron które już wcześniej pracowały poprawnie na serwerze.


Oto lista najczęstszych powodów pojawiania się błędu 500 wraz ze sposobami rozwiązania problemu:

  • Złe prawa dostępu do katalogu public_html na serwerze - prawa do katalogu public_html muszą być ustawione na 750 - jeżeli przez przypadek zostały one zmienione na inną  wartość, to należy dokonać stosownej korekty uprawnień.
  • Złe prawa dostępu do plików wewnątrz public_html - prawa dostępu do plików wewnątrz public_html powinny być ustawione na 644 (odczyt-zapis - odczyt - odczyt) - jeżeli jest inaczej, to należy dokonać korekty uprawnień do plików.
  • Złe prawa dostępu do katalogów wewnątrz public_html - prawa do katalogów wewnątrz katalogu public_html powinny być ustawione na min. 755 - jeżeli jest inaczej, to należy dokonać korekty uprawnień do katalogów.
  • Nieakceptowane wpisy w pliku .htaccess w katalogu strony - proszę wyedytować plik .htaccess i usunąć z niego wpisy, których serwer nie akceptuje; jeżeli nie są Państwo pewni, które wpisy nie są akceptowane - można metodą prób i błędów tymczasowo wykreślać wpisy przez zakomentowanie ich (dodając znak # na początku linii) w pliku .htaccess
  • Skończyło się miejsce na dysku na danym koncie - należy zalogować się do panelu administracyjnego w celu sprawdzenia dostępnego miejsca.
  • Skrypt łączy się z serwerem, do którego nie ma dostępu (np. z zewnętrzną bazą danych MySQL).
  • Przekroczony limit czasu wykonywania skryptów - niezbędna będzie modyfikacja odpowiedniego skryptu w taki sposób, aby czas jego wykonywania nie przekraczał parametrów bezpieczeństwa.
 
Uprawnienia plików znajdujących się na serwerze można zmieniać np. przez Menedżer plików cPanel (przez kliknięcie pliku/folderu prawym przyciskiem i wybranie "Change Permissions") lub przez SSH (za pomocą polecenia chmod).

Czy ta odpowiedź była pomocna?

« Powrót