Jak wyłączyć listowanie plików za pomocą .htaccess?

Serwer WWW posiada zdefiniowane w swojej konfiguracji pliki od których rozpoczyna renderowanie strony. Najczęściej są to pliki o nazwie "index.php", "index.html". Jeżeli w oknie przeglądarki zostanie podany odnośnik do katalogu, w którym nie znajduje się taki plik indeksu, to wylistowana zostanie zawartość tego katalogu w postaci listy katalogów i plików.

Nie jest to pożądane zachowanie we wszystkich przypadkach. Poniżej opisane zostały sposoby w jaki sposób można wyłączyć listowanie zawartości katalogu.

1. Najprostszym sposobem na wyłączenie listowania danego katalogu jest utworzenie w nim pliku index.html. Plik ten może być pusty. Chodzi oto, aby serwer WWW go rozpoznał i zwrócił pustą białą stronę zamiast listy katalogów i plików. Niestety sposób ten jest uciążliwy w przypadku dużej listy katalogów.

2. Drugim znacznie lepszym sposobem, jest zmiana lokalnej konfiguracji serwera Apache poprzez plik o nazwie ".htaccess":

a) Całkowite wyłączenie listowania plików dla wszystkich podkatalogów w danym katalogu - w tym celu w pliku ".htaccess" należy wpisać poniższą linijkę:

Options -Indexes

Spowoduje to całkowite wyłączenie listowania plików i katalogów i zwracanie przeglądarce błędu "403 Forbidden" podczas próby dostępu do folderu bez pliku index.

b) Wyłączenie listowania określonych plików/katalogów - w pliku ".htaccess" należy dodać następującą linijkę:

IndexIgnore nazwa_pliku

Czy ta odpowiedź była pomocna?

 Drukuj ten artykuł

Przeczytaj także

Powody nakładania blokad na firewallu

Jeżeli podczas korzystania z hostingu w Kylos.pl ukaże Wam się w przeglądarce następujący...

Włączenie kompresji gzip dla http (mod_deflate)

W celu uruchomienia kompresji gzip dla protokołu http na kontach hostingowych wystarczy dodać do...

Nie działa strona WWW - czyszczenie pamięci podręcznej (cache) przeglądarki

Hosting w KylosCieszymy się, że możemy podzielić się z Tobą wiedzą. Serdecznie zapraszamy do...

Najczęstsze przyczyny komunikatu "Internal Server Error"

Czasami podczas wejścia na stronę WWW może pojawić się błąd 500 - Internal Server Error. Dotyczy...

Ochrona instalacji Joomli przed atakami "brute force"

Atak typu "brute force" polega na nieustannych próbach logowania się na konto, bez znajomości...