Jak wyłączyć listowanie plików za pomocą .htaccess? Drukuj

  • 23

Serwer WWW, posiada zdefiniowane w swojej konfiguracji pliki od których rozpoczyna renderowanie strony. Najczęściej są to pliki o nazwie "index.php", "index.html". Jeżeli w oknie przeglądarki zostanie podany odnośnik do katalogu w którym nie znajduje się taki plik indeksu, to wylistowana zostanie zawartość tego katalogu w postaci listy katalogów i plików.

Nie jest to pożądane zachowanie we wszystkich przypadkach. Poniżej opisane zostały sposoby w jaki sposób można wyłączyć listowanie zawartości katalogu.

1. Najprostszym sposobem na wyłączenie listowania danego katalogu jest utworzenie w nim pliku index.html. Plik ten może być pusty. Chodzi oto, aby serwer WWW go rozpoznał i zwrócił pustą białą stronę zamiast listy katalogów i plików. Niestety sposób ten jest uciążliwy w przypadku dużej listy katalogów.

2. Drugim znacznie lepszym sposobem, jest zmiana lokalnej konfiguracji serwera Apache poprzez plik o nazwie ".htaccess".

a) Całkowite wyłączenie listowania plików dla wszystkich podkatalogów w danym katalogu - w tym celu w pliku ".htaccess" należy wpisać poniższą linijkę:

Options -Indexes

Spowoduje to całkowite wyłączenie listowania plików i katalogów oraz zwracanie przeglądarce błędu "403 Forbidden" podczas próby dostępu do folderu bez pliku index.

b) Wyłączenie listowania określonych plików/katalogów - w pliku ".htaccess" należy dodać następującą linijkę:

IndexIgnore nazwa_pliku


Czy ta odpowiedź była pomocna?

« Powrót