Włączenie kompresji gzip dla http (mod_deflate) Drukuj

  • 30

W celu uruchomienia kompresji gzip dla protokołu http na kontach hostingowych, wystarczy dodać do pliku .htaccess następujący fragment:

<IfModule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
</IfModule>

Powyższy fragment kodu uruchamia kompresję gzip dla następujących typów plików:

- Pliki tekstowe
- Pliki HTML
- Pliki CSS
- Pliki JavaScriptu.

Jeśli dodamy ten fragment do pliku .htaccess znajdującego się w głównym katalogu "public_html" to kompresja zostanie włączona dla wszystkich domen podpiętych w tym katalogu.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

« Powrót