Konfiguracja klientów FTP - WinSCP. Drukuj

  • 8

Do napisanie tego poradnika posłużyłem się serwerem na którym działa usługa FTP. Na serwerze ustawieni zostali użytkownicy:

  • użytkownik główny: nazwaUser (/home/nazwaUser)
  • użytkownik wirtualny: test-ftp@nazwaUslugi.kylos.pl (/home/nazwaUser/test-ftp)

Program WinSCP można pobrać ze strony twórców http://winscp.net/eng/docs/lang:pl. Jest to otwarte oprogramowanie dostępne na licencji GNU GPL.

a) Połączenie przez protokół FTP (nieszyfrowane)

Na początek skonfigurujemy połączenie przez nieszyfrowany protokół FTP w programie WinSCP. Otwieramy program WinSCP i wpisujemy informacje potrzebne do połączenie zgodnie z przykładem na rysunku. Po wpisaniu danych naciskamy przycisk: Logowanie.

UWAGA:
Jeśli logujemy się na konto użytkownika wirtualnego jego nazwę wpisujemy zawsze w formie: login@nazwa_serwera, czyli z naszym przypadku test-ftp@nazwaUslugi.kylos.pl


b) Połączenie przez protokół FTP Secure (szyfrowane)

Po uruchomieniu programu wpisujemy dane do naszego konta zgodnie w przykładem na rysunku. Jak widać niewiele się zmienia w porównaniu do połączenia bez szyfrowania – należy wybrać odpowiednią opcję w formularzu Szyfrowanie.

UWAGA:
Jeśli logujemy się na konto użytkownika wirtualnego jego nazwę wpisujemy zawsze w formie: login@nazwa_serwera, czyli z naszym przypadku test-ftp@nazwaUslugi.kylos.pl


c) Połączenie przez protokół SFTP na kontach hostingowych z dostępem do usługi SSH

Na początek należy wygenerować parę kluczy SSH dla swojego konta, a następnie pobrać na dysk klucz prywatny. Opis jak tego dokonać znajduje się pod adresem http://panel.kylos.pl/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=98
Jako protokół pliku wybieramy SFTP, domyślny port dla SFTP to 22, podajemy login, hasło do klucza SSH. Przechodzimy do "Zaawansowane" i wczytujemy plik klucza prywatnego, po czym potwierdzamy przyciskiem "OK". Następnie klikamy przycisk "Logowanie".

UWAGA:
Przez SFTP nie połączymy się z użytkownikiem wirtualnym,
czyli w naszym przypadku test-ftp@nazwaUslugi.kylos.pl


d) Połączenie przez SFTP na kontach hostingowych bez dostępu do usługi SSH

1. W przypadku kont hostingowych bez dostępu do usługi SSH (Kylos Bronze i Kylos Silver) w celu uzyskania możliwości łączenia przez SFTP należy zastosować się do instrukcji Generowanie kluczy SSH przez zewnętrzne narzędzia.

2. Umieszczenie klucza publicznego na serwerze

Klucz publiczny należy umieścić w pliku tekstowym o nazwie "authorized_keys" w jednej linii poprzedzając ją wpisem ssh-rsa, podobnie jak na rysunku poniżej.


Przygotowany w ten sposób plik "authorized_keys" umieszczamy na serwerze pod ścieżką:

/home/nazwaUser/.ssh/authorized_keys

Można to zrobić za pomoca FTP albo poprzez menadżer plików w cPanelu.

3. Jako protokół pliku wybieramy SFTP, domyślny port dla SFTP to 22, podajemy login, hasło do klucza SSH . Przechodzimy do "Zaawansowane" i wczytujemy plik klucza prywatnego, po czym potwierdzamy przyciskiem "OK". Następnie klikamy przycisk "Logowanie".

UWAGA:
Przez SFTP nie połączymy się z użytkownikiem wirtualnym,
czyli w naszym przypadku test-ftp@nazwaUslugi.kylos.plCzy ta odpowiedź była pomocna?

« Powrót