Jak dodać zadanie do Crona? Drukuj

  • cron
  • 42

Na kontach hostingowych jest możliwość dodawania zadań Crona. W tym celu należy postępowac zgodnie z listą kroków poniżej.

1. Logujemy się do cPanelu:

nazwa_konta.kylos.pl/cpanel

2. W sekcji "Zaawansowane" znajduje się ikona "Zadania cykliczne (Crontab)" - klikamy ją.


3. Możemy dodać adres e-mail, na który będą wysyłane powiadomienia o wykonaniu poleceń Crona.


4. Następnie definiujemy zadanie Crona, poprzez wybranie interwału czasowego, w jakim mają się wykonywać skrypty, oraz podanie polecenia.


Polecenie do wykonania w Cronie musi być w postaci:

wget -q -O /dev/null http://www.strona.pl/strona.php

gdzie http://www.strona.pl/strona.php to adres skryptu, który ma zostać wykonany.

5. Opcje wpisania interwału czasowego.

Rozwijając listę "Popularne ustawienia" możemy wybrać ustawienia z listy predefiniowanych zestawów:


Oczywiście interwał czasowy możemy zdefiniować samodzielnie wybierając odpowiednie opcje w polach formularza.

6. Po wpisaniu polecenia i wybraniu bądź zdefiniowaniu odpowiedniego interwału czasowego, klikamy przycisk "Dodaj nowe zadanie". Zadanie będzie widoczne w sekcji "Istniejące zadania".Czy ta odpowiedź była pomocna?

« Powrót