Jak połączyć się z serwerem za pomocą SSH?

Konta hostingowe w Kylos.pl

Wiesz, że konta hostingowe Gold oraz Platinum obsługują połączenie przez SSH? Serdecznie zapraszamy do darmowych testów naszych kont hostingowych TUTAJ.Połączenie ze zdalnym serwerem - Windows

Na systemach Windows potrzebny jest specjalny program do połączeń SSH. Najpopularniejszym programem tego typu jest Putty.

1. Pobieramy program Putty ze strony twórców - jest to wersja niewymagająca instalacji. Więcej wersji dostępnych jest na http://putty.org.

2. Uruchamiany program Putty, wyświetla nam się główne okno programu z kreatorem ustawień.


3. Przed wpisaniem danych zdalnego hosta do Putty, zalecana jest zmiana kodowania znaków w połączeniu na UTF-8 - jest to domyślne kodowanie znaków w większości dystrybucji GNU/Linux. W otwartym oknie Putty odnajdujemy zakładkę "Translation" i ustawiamy "Remote character set:" na "UTF8".


4. UWAGA: Krok ten wykonujemy tylko wtedy, gdy logujemy się używając kluczy SSH - jest to konieczne m.in. w przypadku kont hostingowych. W programie przechodzimy do kategorii ustawień "Connection" > "SSH" > "Auth" i wybieramy przyciskiem "Browse..." wcześniej wygenerowany plik klucza prywatnego. Więcej o tym jak wygenerować klucze SSH na hostingu znajduje się w artykule Generowanie kluczy SSH - hosting.


5. Następnie powracamy do kategorii "Session" i już możemy wpisywać dane połączenia.


6. W polu "Host name (or IP address)" wpisujemy nazwę naszego konta np. twoje_konto.kylos.pl lub adres IP serwera z którym chcemy się połaczyć. Domyślny port dla SSH to 22, następnie wystarczy wcisnąć przycisk "Open".


7. Otwiera się okno terminala w którym należy podać użytkownika do którego chcemy się zalogować i hasło.


8. Jesteśmy połączeni. Można wykonywać operacje na zdalnym serwerze za pomocą wpisywanych poleceń powłoki. Należy pamiętać, że Putty posiada możliwość zapisywania sesji i ustawień tak, aby nie wpisywać ich za każdym razem.


Połączenie ze zdalnym serwerem - Linux

Na systemach typu GNU/Linux sprawa wygląda prościej - większość dystrybucji jest już standardowo wyposażona w odpowiednie narzędzia. Jeśli tak nie jest, to należy zainstalować pakiet narzędzi OpenSSH (potrzebne może być to jedynie w bardzo minimalnych instalacjach).

1. W celu połączenia się przez SSH ze zdalnym serwerem, należy otworzyć konsolę i wpisać polecenie "ssh login@adres_serwera", gdzie login to nazwa użytkownika, a adres_serwera to adres w postaci podpiętej domeny (np. twojadomena.pl) lub adres IP serwera (np. 1.2.3.4).

2. Po zatwierdzeniu powyższego polecenia klawiszem Enter, jeśli łączymy się z serwerm po raz pierwszy, to zostaniemy poproszeni o dodanie hosta do znanych hostów - należy wpisać "yes", naciśnąć Enter, a następnie wpisać hasło użytkownika do którego łączymy się zdalnie.

3. Lista znanych hostów dostępna jest w pliku:

~/.ssh/known_hosts

4. W przypadku logowania przez klucze SSH należy dodać klucz publiczny do pliku:

~/.ssh/authorized_keys

5. Klucz musi być w formie:

ssh-rsa "i tutaj wpisujemy Public Lines z klucza w formacie .ppk w jednej linii"
 
 
Połączenie ze zdalnym serwerem przez cPanel
 
Połączenie z serwerem przez SSH możliwe jest również bezpośrednio przez cPanel. 
W tym celu wystarczy zalogować się do cPanel swojego konta hostingowego i wejść w opcję "Terminal". 
Pokaże nam się wówczas okno konsoli, w którym możemy bezpośrednio zarządzać naszą usługą. 
 
Do połączenia przez cPanel nie jest konieczne generowanie kluczy SSH.  
 Konta hostingowe w Kylos.pl

Wiesz, że konta hostingowe Gold oraz Platinum obsługują połączenie przez SSH? Serdecznie zapraszamy do darmowych testów naszych kont hostingowych TUTAJ.

  • 43 Osoby uważają za pomocne
Czy ta odpowiedź była pomocna?

Podobne artykuły

Co to jest SSH i do czego można go wykorzystać?

Konta hostingowe w KylosWiesz, że konta hostingowe Gold oraz Platinum obsługują połączenie przez...

Konsolowy edytor tekstu - nano

Konta hostingowe w KylosWiesz, że konta hostingowe Gold oraz Platinum obsługują połączenie przez...

Konsolowy menadżer plików - Midnight Commander

Midnight Commander jest konsolowym menadżerem plików. Z racji tego, że działa w trybie tekstowym,...

Generowanie kluczy SSH - hosting

W celu połączenia się przez SSH na koncie hostingowym (pakiet Kylos Gold, Kylos Platinum), należy...

Generowanie kluczy SSH przez zewnętrzne narzędzia

Na początek należy wygenerować parę kluczy SSH - klucz prywatny i klucz publiczny. Klucz...