Jak odzyskać dostęp do Panelu Klienta? Drukuj

  • 12

Odzyskanie dostępu do Panelu Klienta ( https://panel.kylos.pl/clientarea.php ) jest różne w zależności od tego, jakie dane posiadamy. Poniżej przedstawiamy jak postąpić w momencie gdy nasz adres mail jest nieaktywny (np: wygasła domena w której znajduje się skrzynka pocztowa) lub też gdy nie znamy w ogóle danych do logowania.

1) odzyskanie dostępu do Panelu Klienta, gdy nasz adres mail nie działa

Gdy nasz adres mail nie działa, bo znajduje on się np:. w domenie która wygasła, proponujemy skontaktować się z nami telefonicznie, oczywiście z numeru jaki podany został w Panelu Klienta. Natomiast numer telefonu do Kylos, znajdą Państwo pod adresem: https://www.kylos.pl/pomoc/

Jeżeli numer telefonu będzie zgodny z widniejącym w Panelu Klienta, będziemy w stanie zmienić Państwa adres mail na taki, do którego obecnie posiadają Państwo dostęp. Po dokonaniu zmian, postępują Państwo zgodnie z artykułem: https://panel.kylos.pl/knowledgebase/152/W-jaki-sposob-zmienic-haslo-do-Panelu-Klienta.html

2) odzyskanie dostępu do Panelu Klienta, gdy nie znamy danych do logowania

Jeżeli nie znają Państwo danych do logowania, a skontaktują się z nami z numeru telefonu, który jest powiązany z danym kontem, to wówczas możemy Państwu podpowiedzieć jaki adres mail, należy podać podczas próby odzyskania hasła.

Gdyby jednak nie znali Państwo danych do logowania, a numer telefonu z którego Państwo się z nami kontaktują, nie byłby powiązany z usługą, to wówczas mogą Państwo odzyskać dostęp do Panelu w jeszcze jeden sposób. Procedura będzie inna w zależności od tego czy konto było rejestrowane na osobę prywatną czy też firmę/organizację.

- jeśli konto jest założone na osobę fizyczną - przesyłamy skan rachunku (np. za usługi telekomunikacyjne, prąd, gaz, umowy najmu itp.) zawierającego dane właściciela usług (imię, nazwisko, adres zamieszkania), skan ostatniej faktury VAT wraz z potwierdzeniem wykonanej wpłaty, alternatywnie skan dowodu osobistego (zdjęcie oraz numer dowodu powinny pozostać zakryte).


- jeśli konto jest założone na firmę/organizację, wówczas przesyłamy jeden z poniższych dokumentów:

  • skan dokumentów z rejestracji firmy, poświadczonych stemplem urzędowym (może być to oryginał dokumentu nadania numeru NIP lub odpis z KRS);

  • skan wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zawierający dane niejawne, podpisany i opieczętowany przez właściciela firmy pieczątką imienną oraz firmową. 
    Wydruk ten możliwy jest do pobrania pod adresem:
    https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx

  • skan rachunku  (np. za usługi telekomunikacyjne, prąd, gaz, umowy najmu itp.) zawierającego takie dane firmy jak nazwa, NIP, adres siedziby prowadzonej działalności.

Dokumenty należy przesłać na adres: info@kylos.pl

UWAGA:
Opisane wyżej procedury, są możliwe do zrealizowania od poniedziału do piątku w godzinach 09:00 - 17:00.


Czy ta odpowiedź była pomocna?

« Powrót