Importowanie kont pocztowych w cPanel-u za pomocą pliku .csv Drukuj

  • 0

cPanel umożliwia stworzenie dużej ilości kont pocztowych za pomocą pliku .csv do tego zadania jest wyznaczone specjalne narzędzie do importu adresów które jest dostępne z poziomu cPanel.

1. Aby rozpocząć tworzenie kont pocztowych z pliku .csv należy zalogować się do cPanel-u a następnie z zakładki email należy wybrać "Narzędzie do importu adresów"2. Wybieramy "Konta email", a następnie w drugim kroku należy wybrać "wybierz plik" co pozwoli na wgranie pliku .csv z którego chcemy stworzyć skrzynki.3.Wybieramy jakim znakiem są oddzielane wartości w pliku csv. Zazwyczaj wartości są oddzielane przecinkiem, jeżeli w wgranym pliku CSV wartości są oddzielane w inny sposób, należy go wybrać z listy lub w polu obok "other" możemy wyszczególnić znak który oddziela wartości. Następnie jeżeli pierwszy wiersz w pliku csv to nagłówek kolumn to zaznaczmy pole "Traktuj pierwszy wiersz jako nagłówki kolumn." Jeżeli nie posiadamy nagłówków, a nasz plik bezpośrednio posiada tylko wartości to odznaczamy pole. Następnie wybieramy "Dalej".
4. Wybieramy właściwą opcje dla poszczególnej wartości zgodnie z kolumnami, w tym przypadku wartości w pliku csv zostały wpisane następująco: adres email,hasło,limit skrzynki Domeny nie ma potrzeby wybierać cPanel automatycznie wykryje w jakiej domenie skrzynki mają zostać stworzone zgodnie z adresem mailowym skrzynki oraz wybieramy "Dalej"
5. Weryfikujemy czy w wyświetlonej tabeli zgadzają się wartości oraz wybieramy "Zakończ"6. Po zakończeniu tworzenia się skrzynek pocztowych zostanie wyświetlony rezultat tworzenia skrzynek oraz odpowiedni komunikat obok każdej skrzynki.


Czy ta odpowiedź była pomocna?

« Powrót