Jak połączyć się z serwerem VPS przy użyciu VNC Drukuj

  • 0

Czasami może dojść do sytuacji, w której utracimy dostęp do SSH uruchomionego na serwerze VPS. Może być to wynikiem błędu w konfiguracji czy też nałożenia blokady przez firewall. Problem można rozwiązać samodzielnie korzystając z VNC pełniącego rolę konsoli awaryjnej. VNC symuluje fizyczny dostęp do serwera i jest on niezależny od działających na nim usług. Dostęp możemy uzyskać korzystając z panelu do zarządzania usługami VPS, adres oraz dane dostępowe wysyłane są w wiadomości aktywacyjnej usługi.

Zależnie od tego jakiego typu wirtualizacja jest używana dla serwera VPS dostępne opcje połączeń mogą się różnić. Informacje na ten temat możemy znaleźć bezpośrednio po zalogowaniu się do panelu w liście serwerów VPS. Pierwsza pozycja na poniższym zrzucie ekranu to serwer VPS działający w oparciu o wirtualizację "KVM", drugi serwer wykorzystuje wirtualizację "XEN".


Java:
Jeśli wybrana w panelu opcja działa w oparciu o applet javy, to może być wymagane dodanie do wyjątków bezpieczeństwa adresu panelu zarządzania VPS.
1. Otwieramy panel konfiguracji java.
2. Wybieram zakładkę "Security" a następnie klikamy przycisk "Edit Site List...".


3. Wciskamy przycisk Add a następnie wpisujemy adres panelu VPS i zatwierdzamy enterem.


4. Po wszystkim zatwierdzamy zmiany przyciskiem "Ok". Wprowadzony adres powinien pojawić się na liście obok przycisku "Edit Site List..."

Serwer działający w oparciu o wirtualizację KVM:
1. Przechodzimy do zarządzania serwerem przez wciśnięcie przycisku "Manage" w ostatniej kolumnie na wybranym serwerze VPS.
2. Pod podsumowaniem usługi odnajdujemy przyciski służące do zarządzania serwerem i wybieramy opcję "VNC".


3. Wyświetlone okno zawiera informacje dotyczące połączenia VNC, wciskamy przycisk "Java VNC Client" znajdujący się pod informacjami i zezwalamy na uruchomienie aplikacji java.
4. Zostanie wyświetlone okno przedstawiające to co aktualnie wyświetlane jest przez serwer. Jeśli serwer działa w oparciu o linuxa to zostanie wyświetlony ekran logowania bądź komunikaty systemowe.Serwer działający w oparciu o wirtualizację XEN:
1. Przechodzimy do zarządzania serwerem przez wciśnięcie przycisku "Manage" w ostatniej kolumnie na wybranym serwerze VPS.
2. Pod podsumowaniem usługi odnajdujemy przyciski służące do zarządzania serwerem i wybieramy opcję "Serial Console"


3. Zostanie wyświetlona strona, która pozwala na zdefiniowanie czasu trwania sesji. Wybieramy ilość godzin, jaką planujemy wykorzystać z listy a następnie wciskamy przycisk "Create Session".
4. Następna strona wyświetli w tabeli dane do konsoli awaryjnej. Pod tabelą odnajdujemy i wciskamy przycisk "Java Console".
5. Pozwalamy na uruchomienie aplikacji java.
6. Pierwsze komunikat prosi o podanie loginu oraz adresu serwera w formacie login@adres_ip:port. Okno powinno być automatycznie uzupełnione prawidłowymi danymi, jeśli tak nie jest to wpisujemy zgodnie z formatem dane z tabeli wyświetlonej w kroku nr. 4. Akceptujemy wprowadzone dane poprzez przyciśnięcie przycisku OK.


7. Jeśli zostaniemy poproszeni o potwierdzenie klucza to wciskamy "yes".


8. Zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o hasło. Hasło należy przepisać bądź skopiować z tabeli wyświetlonej w punkcie 4.
9. Połączenie z konsolą awaryjną zostanie nawiązane. Okno będzie przedstawiać to co aktualnie wyświetlane jest przez serwer. Jeśli serwer działa w oparciu o linuxa to zostanie wyświetlony ekran logowania bądź komunikaty systemowe.


Czy ta odpowiedź była pomocna?

« Powrót