Opis funkcji menadżera kont Drukuj

 • 4

Menadżer kont

Menadżer kont w cPanelu pozwala na dodawanie, usuwanie i zarządzanie kontami użytkowników. W łatwy sposób można utworzyć konto e-mail, FTP oraz nadać dostęp do dysku sieciowego dla konkretnego użytkownika.

Ważne: Funkcja menadżer kont nie nadaje uprawnień logowania do cPanelu.

Dodawanie konta:
 1. Proszę zalogować się do cPanelu
 2. Z głównego menu znajdującego się po lewej stronie należy wybrać "Menadżer kont"
 3. Kliknąć "Dodaj użytkownika"

Uzupełnić dane takie jak:

 1. Imię i nazwisko
 2. Nazwę użytkownika - taki zostanie utworzony adres e-mail
 3. Wybrać domenę w której ma zostać utworzony użytkownik
 4. Ustawić hasło dostępu - hasło będzie służyło do logowania się do skrzynki e-mail, konta FTP oraz dysku sieciowego
 5. Przydzielić przestrzeń i uprawnienia dla konta e-mail, FTP oraz dysku sieciowego
 6. Zatwierdzić poprzez kliknięcie "Zapisz"

Ważne: Żeby użytkownikowi zostały utworzone konta e-mail, FTP oraz dysk sieciowy, należy włączyć funkcję używając suwaka przy każdej z nich. Jeżeli suwak pozostanie w pozycji "wyłączony" to nie zostaną uruchomione te usługi dla użytkownika. 

Responsive image
Edycja i usuwanie użytkownika

Możliwe jest edytowanie konfiguracji użytkownika z wyłączeniem nazwy użytkownika oraz adresu e-mail. 


Ważne: Usunięcie użytkownika spowoduje usunięcie wszystkich plików i usług powiązanych z użytkownikiem. 

 1. Z głównego menu znajdującego się po lewej stronie należy wybrać "Menadżer kont"
 2. Pod każdym utworzonym kontem znajdują się przyciski "Edytuj", "Zmień hasło", "Usuń"

Responsive image

 


Czy ta odpowiedź była pomocna?

« Powrót