Zmiana rekordów DNS domeny bez podpinania jej do serwera Drukuj

  • 5

Zmianę rekordów DNS domeny, która nie jest podpięta do żadnego serwera hostingowego, VPS lub dedykowanego zakupionego w Kylos, wykonujemy następująco:  

1. Logujemy się do Panelu Klienta ( https://panel.kylos.pl/clientarea.php ).

2. Na górze strony wybieramy "Domeny" -> "Twoje domeny".


3. Wybieramy domenę, dla której chcemy zmienić rekordy DNS i klikamy "Zarządzaj serwerami DNS".


4. Upewniamy się, że domena jest oddelegowana na serwery DNS o adresach ns1.kylos.net.pl oraz ns2.kylos.net.pl. Instrukcja ta nie jest odpowiednia dla domen skierowanych na serwery DNS inne niż podane. Aby zmienić delegację domeny na te serwery DNS, klikamy "Użyj innych serwerów DNS", a nastepnie uzupełniamy odpowiednie pola i klikamy przycisk "Zmiana delegacji DNS".


UWAGA:
Jeżeli domena jest już skierowana na odpowiednie serwery DNS, to w kolumnie: "Zarządzaj", klikamy "Zarządzaj rekordami DNS".


5. W otwartym oknie mamy możliwość edycji istniejących rekordów DNS oraz dodanie nowych. Poniżej znajduje się opis najczęściej używanym typów rekordów:
  • A - umożliwia skierowanie domeny/subdomeny na adres IPv4
  • AAAA - przypisuje Twojej domenie 128-bitowy adres IPv6. Rekord ten odpowiedzialny jest za to samo co rekord A z tym, że stosuje nowocześniejszy protokół (IP wersja 6). Nie jest konieczne w chwili obecnej tworzenie tego rekordu, ale w przyszłości protokół IPv6 wyprze protokół IPv4 z użytku
  • CNAME - umożliwia skierowanie domeny/subdomeny na inną nazwę domenową
  • MX - umożliwia kierowanie poczty e-mail na wskazaną nazwę domenową; w polu "Priorytet" możemy wpisać priorytet rekordu - jest to ważne w przypadku posiadania więcej niż jednego rekordu MX
  • SRV - pozwala na wprowadzenie większej ilości informacji o usłudze – niż tylko adres IP. Możliwe jest wskazanie np. numeru portu na którym pracuje dana usługa lub priorytet oraz wagę dla danego wpisu
  • TXT - pozwala na dołączenie dowolnego tekstu do strefy DNS np. informacje dotyczące SPF są rekordem TXT
  • Rekord CAA - rekord pozwalający na określenie, który Urząd lub Urzędy Certyfikacji (CAs) mogą wystawiać certyfikaty SSL dla danej domeny
Po wprowadzeniu zmian w istniejących rekordach zapisujemy zmiany przyciskiem "Zapisz zmiany" (1).
Gdy chcemy dodać nowy rekord, wpisujemy odpowiednie dane w polach poniżej "Dodaj rekord", a następnie klikamy przycisk "Zapisz zmiany" (2).


Czy ta odpowiedź była pomocna?

« Powrót