Jak zainstalować klucz SSH pracowników Kylos? Drukuj

  • 0

Aby administratorzy Kylos mogli udzielić wsparcia technicznego, gdy korzystasz z VPS lub serwera dedykowanego i nie chcesz podawać hasła użytkownika root, konieczna jest instalacja naszego klucza SSH.

1. W tym celu łączymy się z naszym serwerem używając SSH jako użytkownik root - jak tego dokonać jest opisane w naszej bazie wiedzy: Jak połączyć się z serwerem SSH.

2. Kopiujemy klucz Kylos do schowka poprzez zaznaczenie poniższego ciągu znaków, kliknięcia go prawym klawiszem myszy i wybrania lewym klawiszem myszy "Kopiuj".

ssh-rsa 

AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAgEArEvsfQ/6o0Dkx50e6p0UHTX8maZCdm8355Bo19C1GfUEuvD7zUa+yW1cdTXav8ZANDS+90zbqKz9QP9DNRqAa9Njh7gEGMqy0J+pnhqOcTqi8c+D3jgyNihWKfZK098hdR2ny7AU/+WLeRG6+79gMjD3gH9WiAFEOYsmzbTnDXQDiF/TfQ/67u9TG3TpRsYyCEsCHWM/esHhHWwS9wZ5Sfr7D3cFDp1VoNBltGg+0eMnwwuYo6A7oeuKhGJsoXqDu1C9n/GTwZk2cU3NO2y6x67qn6qxjLjtSVPDBNJ9+k6WJrUlxzeVVYWvUL78MvrOCFCw6wb6NupSpqT7FSBuQz5iUkVWW/5DT0TqEVKmkvLEUtlADAc5gaH4Yc1F4aMWgvYOjD5BoR6s9FEmQkAMJmVBrF0EYB93R/0BUxQF9lzpzCCRLZa9V724yuBuWCjxY+1U3kItQXnE1Fd6amyHJeo1+Hnyny4t2y6DtBatBmcT07siBU12fv37usJm9s/QOZDEFc58jU4Evm3/iHH0NE2C8p7u7o9PODWfGd53msG8Nakfuwgt4zcSzwmWurBXbB3Ej86PKeDcrpwksK12NVvKD7HmE342FNXkDL9troOQZ87oOrAo7Lmns5b+f+bVfvB9g6uVtSELesDq5F1if0pQIH2fc5gtLreKWMoXHZ8=

3. W oknie terminala SSH, które otworzyliśmy w punkcie pierwszym, wpisujemy polecenie "nano /root/.ssh/authorized_keys" i zatwierdzamy klawiszem Enter by otworzyć edytor tekstowy do edycji pliku z autoryzowanymi kluczami SSH.

Edytor pliku otwarty w oknie terminala

4. Klikamy prawym klawiszem myszy w okno terminala, aby wkleić zawartość schowka do edytowanego pliku.

Tekst wklejony w edytor
5. Wciskamy jednocześnie kombinację klawiszy Ctrl oraz O (jest to duża litera "o", nie cyfra zero) w celu zapisania zmian, a następnie wciskamy klawisz Enter by tę zmianę zatwierdzić.

Potwierdzenie zapisania pliku


6. Zamykamy edytor przez jednoczesne wciśnięcie klawiszy Ctrl oraz X. Możemy zamknąć okno terminala.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

« Powrót