Wymagania dla zakupu niektórych domen .us .mobi .asia .eu .tel .pro .pw .uk .ru .de .es .ca .xxx Drukuj

  • 1

Wyróżniamy kilka domen, które mają dodatkowe wymagania. Niektóre z nich występują w naszej ofercie:
.us   .mobi   .asia   .eu   .tel   .pro   .pw   .uk   .ru   .de   .es   .ca   .xxx
Takie domeny wymagają podania dodatkowych informacji podczas rejestracji. Poniżej znajduje się lista domen, które wymagają podania dodatkowych informacji, wraz z informacją jakie mają być to dane:

1. .mobi 
Organizacja: mTLD Top Level Domain Limited dba dotMobi
Adres internetowy: http://www.mtld.mobi
Publiczny serwer WHOIS: whois.dotmobiregistry.net
Według założeń .mobi ma gromadzić strony, które będą przyjazne dla urządzeń mobilnych - telefony, smartfony itp. Strony wykorzystujące tą domenę powinny być tworzone zgodnie z ogólnie przyjętymi wytycznymi, które pozwolą na poprawne wyświetlenie strony, nawet na przestarzałych przeglądarkach. Dlatego dodatkowe wymagania dla tej domeny to używanie WAP 2.0, XHTML-MP (XHTML Mobile Profile) - bez żadnych ramek.
Listę zastrzeżonych nazw można zaleźć pod adresem:
http://manage.belizenic.bz/sites/default/files/mobireservednames.txt 

2. .asia
Organizacja: DotAsia Organisation Ltd.
Adres internetowy: http://www.registry.asia
Publiczny serwer WHOIS: whois.nic.asia
Domena przeznaczona jest dla odbiorców mieszkających w regionie Azji i Pacyfiku. Domena .asia jest dostępna dla użytkowników indywidualnych, firm, organizacji i grup społecznych.
Przy rejestracji tych domen wymagane jest posiadanie kontaktu administracyjnego na terenie Azji tzn. wymagany jest, aby jeden z kontaktów w domenie (właściciel, administrator, płatnik lub opiekun techniczny) był mieszkańcem strefy azjatyckiej lub prowadził na tym terenie działalność gospodarczą. Konieczne jest podanie adresu zameldowania lub siedziby firmy na terenie Azji podczas rejestracji domeny.

3. .eu
Organizacja: EURid
Adres internetowy: https://eurid.eu
Publiczny serwer WHOIS: whois.eurid.eu

Domeny .eu może zarejestrować każda firma lub organizacja z siedzibą na terenie Unii Europejskiej oraz każda osoba prywatna mieszkająca w UE. Decydującym kryterium jest adres zamieszkania lub adres firmy, a nie narodowość czy też pochodzenie. W momencie rejestracji należy wybrać język, jakim posługuje się właściciel domeny.

4. .us - domena narodowa: Stany Zjednoczone
Organizacja: NeuStar, Inc.
Adres internetowy: http://www.nic.us
Publiczny serwer WHOIS: whois.nic.us
Właściciel musi spełniać jedno z kryteriów wskazanych przez Nexus :
- posiadać amerykańskie obywatelstwo, zameldowanie, lub być rezydentem w Stanach Zjednoczonych
- być firmą lub organizacją z siedzibą lub oddziałem działającym w Stanach Zjednoczonych
- być firmą, która jest zlokalizowana w USA
Dodatkowo należy określić w jakim celu ma być używana domena: biznesowy, non-profit, prywatnym, itp.
Obowiązek udowodnienia praw do rejestracji domeny leży wyłącznie po stronie jej abonenta. W przypadku niespełnienia warunków, domena może być usunięta bez prawa do zwrotu opłat rejestracyjnych.

5. .tel 
Organizacja: Telnic Ltd.
Adres internetowy: http://www.nic.tel
Publiczny serwer WHOIS: whois.nic.tel
Domeny .tel z założenia moją działać jak internetowa książka telefoniczna.
Jest to swojego rodzaju wizytówka, na której umieszczone są wszystkie możliwe rodzaje kontaktu ze wskazanym podmiotem. Po rejestracji dostajemy dostęp do panelu w którym możemy ustawiać dane kontaktowe takie jak numer telefony, skype, nr gg, adres e-mail, strona www, itp.

Ważne dla tego typu domen:
- nie ma możliwości zdefiniowania własnych rekordów DNS dla tych domen
- tych domen nie można wykorzystać jako "typowe" domeny, które można podpiąć pod konkretne konto hostingowe i wgrać własne plik na serwer. W przypadku tej domeny nie ma takiej możliwości. Nie można stworzyć własnej strony, blogu, serwisu lub innego projektu w oparciu o tą domenę
- domeny te służą jedynie jako forma wizytówki.

6. .uk
Organizacja: Nominet UK
Adres internetowy: http://www.nic.uk/
Publiczny serwer WHOIS: whois.nic.uk
Wszystkie nazwy domeny najwyższego poziomu .uk muszą być zarejestrowane w rejestrze: Nominet UK, Minerva House Edmund Halley Road, Oxford Science Park, OX4 4DQ, Wielka Brytania.

Zgodnie z zasadami rejestracyjnymi Nominet, dotyczącymi domen .uk, rejestrujący musi podać adres pocztowy na terytorium Wielkiej Brytanii.
W rejestracji domeny .uk wymagany jest prawdziwy adres na terenie Wielkiej Brytanii. Adres musi być realny i możliwy do sprawdzenia. Nie może to być adres skrzynki pocztowej.

Nazwy domen drugiego poziomu (.co.uk, .me.uk lub .org.uk), zarejestrowane przed 28 października 2013 roku, są automatycznie zarezerwowane na okres 5 lat. dlatego też:
- pierwszeństwo rejestracji mają dotychczasowi posiadacze danej nazwy w rozszerzeniach
- w przypadku rejestracji nazwy .uk, dla której istnieje już odpowiednik w domenie .co.uk, .org.uk, .me.uk, dane abonenta podane w zamówieniu muszą być identyczne. W przypadku próby rejestracji na inne dane bądź przez nieuprawnionego abonenta, rejestracja zostanie anulowana.
Bez względu na to jaką domenę rejestrujemy, Nominet - brytyjski operator domen - dokonuje weryfikacji danych właściciela domeny. Należy więc zawsze podawać prawdziwe i możliwe do weryfikacji dane kontaktowe (adres, numer telefonu, adres e-mail). Jeżeli podanych informacji kontaktowych nie będzie można zweryfikować, Nominet zawiesi zarejestrowaną domenę, a w przypadku braku reakcji ze strony właściciela domeny, domena zostanie usunięta z rejestru.

7. .pw - domena narodowa: Palau
Organizacja: Micronesia Investment and Development Corporation
Adres internetowy: http://www.pwregistry.pw
Publiczny serwer WHOIS: brak

Domeny .pw należą do Palau, wyspiarskiego państwa położonego na Oceanie Spokojnym.
Od 25 marca 2013 roku mogą być rejestrowane przez dowolne osoby i podmioty. Rejestracja tych domen oznacza akceptację zasad rejestru .pw: http://registry.pw/policies/

8. .pro
Organizacja: 
Registry Services Corporation

Adres internetowy: http://www.registrypro.pro
Publiczny serwer WHOIS: whois.registrypro.pro

Domeny .pro są dostępne wyłącznie dla osób wykonujących zawody, wymagające licencjonowania przez organy rządowe lub inne na mocy prawa.

Domena .pro to jedyna końcówka dedykowana profesjonalistom. Jej właścicielami mogą zostać osoby i firmy posiadające kwalifikacje w dziedzinie, którą się zajmują. Aby móc skorzystać z domeny .pro, musisz wykonywać wolny zawód (na przykład: lekarz, adwokat.) i posiadać dyplom uprawnionej Instytucji potwierdzający doświadczenie w dziedzinie działalności związanej ze stroną, którą chcesz umieścić pod domeną .pro. Dostarczone informacje będą weryfikowane przez registry domen .pro.

Informacje jakie należy podać w trakcie składania zamówienia:
- Zawód: Zawód właściciela
- Instytucja: Nazwa instytucji, która wydała dyplom zawodowy
- Strona www instytucji: Strona www instytucji
- Numer licencji: Numer licencji wydanej właścicielowi przez instytucję

W przypadku negatywnej weryfikacji podanych danych przez rejestratora .pro, rejestracja domeny może zostać anulowana. Wniesione opłaty nie są wówczas zwracane.

9. .ru
Organizacja: Coordination Center for TLD RU
Adres internetowy:
http://www.cctld.ru/en
Publiczny serwer WHOIS:
whois.ripn.net
Zgodnie z zasadami rejestracji domen rosyjskich, właściciel domeny musi zweryfikować swoją tożsamość poprzez złożenie odpowiednich dokumentów.
- osoby prawne/spółki: kopia dokumentu potwierdzającego rejestrację osoby prawnej (wyciąg z rejestru, świadectwo rejestracji)
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: wpis do ewidencji
- w przypadku osób fizycznych oraz przedsiębiorców: kopia paszportu

Dokumenty muszą być dostarczone w ciągu 3 dni od momentu zarejestrowania domeny. Transfer domeny polega na zmianie ID partnera (NIC-REG) w panelu domeny na stronie nic.ru.

10. .de
Organizacja:
DENIC eG

Adres internetowy: http://www.denic.de/
Publiczny serwer WHOIS: whois.denic.de

Przy rejestracji domen .de wymagane jest posiadanie kontaktu administracyjnego zlokalizowanego na terenie Niemiec. Brak niemieckiego kontaktu administracyjnego, uniemożliwia zarejestrowanie domeny .de, a podanie nieprawdziwych danych może spowodować utratę zarejestrowanej domeny bez zwrotu poniesionych kosztów rejestracyjnych.


Dodatkowo:
- serwery DNS dla domeny muszą znajdować się w różnych podsieciach
- strefa DNS powinna być utworzona przed stworzeniem domeny - serwery DNS powinny być aktywne
- jeśli podczas rejestracji serwery DNS nie będą aktywne, rejestrujący będzie miał 30 dni na umieszczenie domen na serwerach. Jeżeli domena nie zostanie umieszczona w aktywnych serwerach DNS do końca tego okresu, DENIC usunie rejestrację bez zwrotu kosztów rejestracji.

11. .es - domena narodowa: Hiszpania
Organizacja: Red.es
Adres internetowy: http://www.nic.es/
Publiczny serwer WHOIS: brak

Rejestracja domen .es jest dostępna zarówno dla firm jak i osób fizycznych z dowolnego kraju. Od osób fizycznych wymagany jest numer PESEL lub numer dowodu osobistego.

Rejestracja domeny .es wymaga akceptacji regulaminu rejestracji tych domen, dostępnego do pobrania pod adresem: http://www.domeny.tv/files/ES_TelematicConsent_ES.pdf

12. .ca
Organizacja: Canadian Internet Registration Authority (CIRA)
Adres internetowy: http://www.cira.ca/
Publiczny serwer WHOIS: whois.cira.ca

Domeny .ca są dostępne wyłącznie dla obywateli, stałych rezydentów oraz przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie Kanady.

Osoby lub firmy, które chcą zarejestrować domenę z rozszerzeniem .ca, muszą spełnić wymagania dotyczące obecności w Kanadzie (CPR).
Właściciel musi wskazać kategorię, do której należy i która określa jego obecność w Kanadzie (CPR).
Poza tym właściciel musi zaakceptować zasady dotyczące rejestracji dla właścicieli.

13. .xxx - domena globalna generyczna
Organizacja: ICM Registry LLC
Adres internetowy: nieopublikowany
Publiczny serwer WHOIS: icmregistry.com/whois.php
Od 6 grudnia 2011 trwa publiczna rejestracja domen .xxx, na zasadzie "kto pierwszy ten lepszy".
Podczas rejestracji można zadeklarować czy aplikujący przynależy do kwalifikującej się grupy z branży erotycznej. Domeny rejestrowane na rzecz podmiotów spoza branży nie będą mogły być delegowane (nie będą działać). Zmianę kwalifikacji można zgłosić w dowolnym momencie po rejestracji domeny.
Rejestrację domen .xxx mogą zlecać również podmioty spoza branży erotycznej, tak zarejestrowane domeny nie będą mogły być jednak delegowane na żadne serwery. Będzie to wyłącznie rejestracja defensywna, uniemożliwiająca rejestrację domeny przez inne podmioty.
Aplikować o działające domeny .xxx mogą osoby fizyczne, firmy i organizacje, które akceptują zasady organizacji International Foundation for Online Responsibility (IFFOR) i należą do jednej z trzech grup:
  1. podmioty świadczące usługi on-line dla dorosłych,
  2. przedstawiciele podmiotów o których mowa wyżej,
  3. dostawcy produktów lub usług dla podmiotów, o których mowa wyżej.
Rejestracja domeny, dla której rejestrujący zadeklaruje, że przynależy do branży, będzie poprzedzona weryfikacją aplikanta. Ponadto w domenach .xxx będą mogły zostać umieszczone wyłącznie serwisy o tematyce dla dorosłych.
Zlecenie rejestracji domeny .xxx oznacza akceptację warunków określonych w dokumencie .xxx Registry-Registrant Agreement.
Domeny .xxx są dostępne dla wszystkich, którzy akceptują umowę rejestracyjną ICM.
Osoby prywatne, firmy i instytucje, które rejestrują domenę w celu ochrony swojej marki, własności intelektualnej lub dobrego imienia, powinny w formularzu rejestracyjnym wybrać opcję "Tak" w polu Rejestracja obronna. Jeżeli domena jest rejestrowana w celu prowadzenia serwisu zawierającego treści dla dorosłych należy wybrać opcję "Nie".
Podmioty zweryfikowane już przez rejestr ICM mogą w formularzu rejestracji wpisać swój identyfikator członka wspólnoty. Jeżeli rejestrujący nie posiada jeszcze takiego identyfikatora, po rejestracji domeny otrzyma maila z rejestru ICM z instrukcjami dotyczącymi weryfikacji.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

« Powrót