Jak umożliwić zdalny dostęp do mojej bazy MySQL?

Standardowo po utworzeniu nowej bazy danych w cPanelu możemy się z nią połączyć jedynie z localhosta, czyli w tym przypadku serwera hostingowego, na którym została utworzona baza danych. Jest to w większości przypadków wystarczające, ponieważ bazy danych są zazwyczaj używane przez aplikacje znajdujące się na serwerze (CMSy, sklepy itp.).

Jeżeli jednak chcemy dać dostęp do określonej bazy danych programowi z zewnątrz, to należy wykonać dodatkowe kroki.

1. Logujemy się do cPanelu.

2. Odnajdujemy sekcję "Bazy danych" i klikamy na ikonę "Zdalny dostęp MySQL".


3. W nowo otworzonym oknie możemy wykonać następujące czynności:
  • Wpisać konkretny adres IP hosta, który będzie miał możliwość łączenia się do serwera baz danych
  • Wpisać znak "%", co pozwoli na łączenie się z bazami danych na serwerze z dowolnego adresu IP
  • Dodać komentarz, który ułatwi nam rozróżnienie czyje jest to IP


4. Na koniec wciskamy przycisk "Dodaj host".

Serwer baz danych MySQL działa na standardowym porcie 3306, zatem z bazami można połączyć się pod adresem nazwa_konta.kylos.pl:3306.
  • 17 Osoby uważają za pomocne
Czy ta odpowiedź była pomocna?

Podobne artykuły

Jak utworzyć nową bazę MySQL i dodać do niej użytkownika?

W celu utworzenia nowej bazy danych MySQL wraz z użytkownikiem, najlepiej jest skorzystać z...

Instalacja własnej instancji phpMyAdmin

Wersja phpMyAdmin dostępna na kontach hostingowych z poziomu cPanelu wymaga zalogowania się do...