Jak utworzyć nową bazę MySQL i dodać do niej użytkownika? Drukuj

  • 15

W celu utworzenia nowej bazy danych MySQL wraz z użytkownikiem, najlepiej jest skorzystać z kreatora baz danych dostępnego w cPanelu.

1. Logujemy się do cPanelu.

2. Odszukujemy sekcję "Bazy danych" i klikamy na ikonę "Kreator bazy MySQL".


3. W pierwszym oknie Kreatora baz MySQL podajemy nazwę naszej nowej bazy danych. Nazwa ta zawsze będzie w postaci:

login_podana-nazwa

W tym oknie możemy wpisać maksymalnie 64 znaków wraz przedrostkiem. Do podanej nazwy dodawany jest zawsze przedrostek login_. Po wpisaniu wybranej nazwy klikamy przycisk "Następny krok".


4. W następnym kroku podajemy nazwę użytkownika bazy danych, który zostanie utworzony. Możemy tutaj podać dokładnie to samo, co podawaliśmy jako nazwę bazy danych. Nazwa użytkownika także będzie miała przedrostek login_ i również obowiązuje limit długości wynoszący 16 znaków wraz z przedrostkiem. Podajemy hasło dla nowego użytkownika (można tutaj wygenerować losowe hasło przyciskiem "Generuj hasło") i klikamy przycisk "Stwórz użytkownika".


5. W kolejnym kroku nadajemy użytkownikowi uprawnienia jakie będzie posiadał w odniesieniu do tworzonej bazy danych. W większości przypadków wystarczy zaznaczyć "WSZYSTKIE UPRAWNIENIA" - spowoduje to nadanie wszystkich uprawnień temu użytkownikowi do tej bazy danych. Klikamy przycisk "Następny krok".


6. Nowa baza i użytkownik zostali utworzeni. We wszystkich aplikacjach znajdujących się na serwerze jako adres serwera bazy należy wpisać localhost.Czy ta odpowiedź była pomocna?

« Powrót