Darmowe certyfikaty SSL dla stron WWW w cPanel

Od początku roku 2017 przeglądarka Google Chrome wyświetla strony bez certyfikatu SSL jako niebezpieczne. Więcej o tych zmianach mogą Państwo przeczytać na naszym blogu na stronie: https://www.kylos.pl/blog/darmowe-certyfikaty-zabezpieczen/ . Celem sprostania nowym wymaganiom Google, w Kylos umożliwiliśmy automatyczne generowanie darmowych certyfikatów SSL i ich instalację do domen podpiętych na kontach hostingowych.

Przy generowaniu certyfikatu musimy pamiętać o tym, że:

  • Certyfikaty dla domen są zakolejkowane od razu po dodaniu ich do usługi oraz są generowane automatycznie w godzinach nocnych. Natomiast w opcji: "Status certyfikatów SSL/TLS" w cPanel usługi, można włączyć manualnie generowanie certyfikatu dla poszczególnych domen.

  • Certyfikaty są instalowane wyłącznie dla domen i poddomen podpiętych na koncie hostingowym w cPanelu (moduły: "Domeny podpięty" i "Subdomeny").
  • Podpięte domeny/subdomeny muszą odpowiadać z serwera hostingowego. Innymi słowy, muszą one delegować na serwery nazw Kylos (ns1.kylos.pl oraz ns2.kylos.pl) lub też kierować rekordem A na IP serwera hostingowego na którym znajduje się Państwa usługa. 
  • Dla wybranej domeny nie może być już zainstalowany inny certyfikat SSL, np. zakupiony z naszej oferty: https://www.kylos.pl/certyfikaty-ssl/.
  • W momencie generowania certyfikatu w nocy, tworzony jest folder .well-known w głównym katalogu domeny. W danym folderze tworzone są tymczasowe pliki, potrzebne narzędziom zewnętrznym do weryfikacji domeny i wygenerowania certyfikatu. W naszych regułach przekierowujących w .htaccess lub tych skonfigurowanych w module "Przekierowania" musimy upewnić się, iż żadna z reguł nie uniemożliwi poprawnego dostępu do zawartości folderu .well-known dla wspomnianych wyżej narzędzi.
  • Jeśli posiadamy niestandardowe wpisy rekordów CAA dla domeny (np. jeśli nasza domena jest zarejestrowana w nazwa.pl) należy dodać do strefy DNS domeny u rejestratora rekord CAA o wartości "issue comodoca.com"

Po wygenerowaniu certyfikatu będzie on widoczny w cPanelu w module: "Status certyfikatów SSL/TLS".


Darmowe certyfikaty generowane przez AutoSSL są wystawiane na okres 90 dni. W module: "Status certyfikatów SSL/TLS", po poprawnym wygenerowaniu i zainstalowaniu certyfikatu, widoczne będą informacje:

- że jest on zweryfikowany przez AutoSSL
- do kiedy jest certyfikat aktywny 
- notka iż zostanie automatycznie odnowiony

Dla domen podpiętych w naszym cPanelu istnieje również możliwość wyłączenia funkcji AutoSSL we wspomnianym module.


W przypadku kłopotów związanych z automatycznym generowaniem lub odnawianiem certyfikatów AutoSSL, prosimy o wysłanie do nas zgłoszenia w tej sprawie z poziomu Panelu Klienta ( https://panel.kylos.pl/clientarea.php )

  • 26 Osoby uważają za pomocne
Czy ta odpowiedź była pomocna?

Podobne artykuły

Instalacja certyfikatu SSL

W celu uruchomienia certyfikatu SSL dla danej domeny na koncie hostingowym, należy upewnić się,...

Dlaczego zakupiony certyfikat dla domeny nie zadziała na poczcie?

Na kontach hostingowych istnieje możliwość konfiguracji certyfikatu tylko dla domen (strony...