Opis zmiany rekordów DNS w cPanelu Drukuj

 • 9

Dla kont hostingowych, istnieje możliwość edycji/dodawania rekordów DNS z poziomu cPanelu.

1. Należy zalogować się do cPanelu na swoim koncie hostingowym, standardowy odnośnik logowania ma postać:

nazwa_konta.kylos.pl/cpanel

2. W sekcji "Domeny", należy wybrać ikonę "Edytor stref DNS".


3. W edytorze stref, należy wybrać domenę, dla której chcemy dodać nowe rekordy lub zmodyfikować istniejące. Wybrać można spośród domen podpiętych/zaparkowanych do konta hostingowego - aby wprowadzane rekordy działały, domena musi być oddelegowana na rekordy DNS dla kont hostingowych - ns1.kylos.pl i ns2.kylos.pl


4. Dla każdej z domen w edytorze stref mamy możliwość:

 • dodania nowego rekordu A, CNAME, MX
 • edycji i zarządzania strefą, a także istniejących rekordu DNS

Typy rekordów w strefach DNS:

 • Rekord A - umożliwia skierowanie domeny/subdomeny na adres IPv4
 • Rekord AAAA - przypisuje Twojej domenie 128-bitowy adres IPv6. Rekord ten odpowiedzialny jest za to samo co rekord A, z tym że stosuje nowocześniejszy protokół (IP wersja 6). Nie jest konieczne w chwili obecnej tworzenie tego rekordu, ale w przyszłości protokół IPv6 wyprze protokół IPv4 z użytku
 • Rekord CNAME - umożliwia skierowanie domeny/subdomeny na inną nazwę domenową
 • Rekord SRV - pozwala na wprowadzenie większej ilości informacji o usłudze niż tylko adres IP. Możliwe jest wskazanie np. numeru portu na którym pracuje dana usługa lub priorytet oraz wagę dla danego wpisu
 • Rekord TXT - pozwala na dołączenie dowolnego tekstu do strefy DNS np. informacje dotyczące SPF są rekordem TXT
 • Rekord DMARC - pozwala właścicielowi domeny, zlecanie odbierającym serwerom pocztowym zastosowanie odpowiedniej polityki do wiadomości, które nie przejdą testu uwierzytelniania – odrzucenie lub poddanie kwarantannie. Takie działania powinny sprawić, że tak zwany scam podszywający się pod takich nadawców jak PayPal, nie będzie pojawiał się w naszych skrzynkach pocztowych.
 • Rekord CAA - rekord pozwalający na określenie, który Urząd lub Urzędy Certyfikacji (CAs) mogą wystawiać certyfikaty SSL dla danej domeny

5. Dodawanie nowego rekordu do strefy DNS.

W celu dodania nowego rekordu, należy przejść do opcji "Zarządzaj", a następnie dostarczyć następujące parametry dla nowego rekordu:

 • Nazwa - nazwa subdomeny, której rekord ma dotyczyć, należy pamiętać o wpisaniu kropki na końcu np. subdomena.domena.pl.
 • TTL - Time-to-live, czyli inaczej czas życia rekordu, określa czas po jakim rekord traci ważność i po którym resolver DNS będzie musiał pobrać na nowo wartość tego rekordu z serwera DNS obsługującego domenę. Polecana przez nas wartość TTL to 14400 sekund (4 godziny)
 • Typ - typ rekordu DNS, do wyboru są: A, AAAA, CNAME, SRV, TXT
 • Wartość rekordu - Adres/AAAA/CNAME/SRV/Dane TXT - w zależności od tego jaki typ rekordu został wybrany:
  • Adres - dla rekordu A podajemy adres IP w wersji 4
  • AAAA- dla rekordu AAAAA podajemy adres IP w wersji 6
  • CNAME - dla rekordu CNAME wpisujemy nazwę domenową
  • Dane TXT - dla rekordu TXT i rekordu DMARC, wpisujemy odpowiedni ciąg znaków

Poniżej znajduje się przykładowy zrzut ekranu, przedstawiający dodanie rekordu A dla subdomeny blog.domenatestowa.plCzy ta odpowiedź była pomocna?

« Powrót