Konfigurowanie pakietów hostingowych na kontach reseller Drukuj

  • 0

W celu konfiguracji pakietów kont hostingowych, w pierwszej kolejności należy poprawnie zalogować się do panelu WHM (WebHost manager), który znajduje się pod adresem http://TwojaNazwaKonta.kylos.pl/whm

Następnie należy odszukać w menu po lewej stronie zakładkę "Packages" za pośrednictwem której możliwe jest tworzenie pakietów hostingowych i ustalanie ich zasobów, takich jak przestrzeń dyskowa oraz limity. 
Limity jakie możemy ustanawiać dla poszczególnych pakietów hostingowych to:

  • Disk Quota (MB) - przestrzeń dyskowa dostępna dla jednego konta
  • Monthly Bandwidth (MB) - limit miesięcznego transferu dostępnego w ramach jednego konta
  • Max FTP Accounts - maksymalna ilość kont FTP do dyspozycji dla jednego konta
  • Max Email Accounts - maksymalna ilość skrzynek pocztowych w ramach jednego konta
  • Max Email Lists - maksymalna ilość list mailingowych
  • Max Databases - maksymalna ilość baz danych do wykorzystania w ramach jednego konta
  • Max Sub Domains - maksymalna ilość subdomen, które może utworzyć użytkownik
  • Max Parked Domains - maksymalna ilość zaparkowanych domen dla konta
  • Max Addon Domains - maksymalna ilość podpiętych domen dla konta

 


Czy ta odpowiedź była pomocna?

« Powrót