Podstawowe operacje wykonywane na repozytoriach Gita Drukuj

  • 1

Git to rozbudowane narzędzie, umożliwiające zawansowaną kontrolę nad wersjami dokumentów w naszym repozytorium. Do jego podstawowej obsługi wystarczy kilka prostych poleceń. Dzięki ich znajomości, na serwerach w kylos.pl możemy w łatwy sposób zarządzać swoimi projektami.

1. Konfiguracja danych użytkownika.

Ustawiamy globalne wartości dla naszej nazwy oraz dla naszego adresu e-mail. Dane te ułatwiają naszą identyfikacje w logach zmian. Celem ustawienia nazwy wydajemy polecenie:

git config --global user.name "Imię Nazwisko"

Aby ustawić nasz adres e-mail wykonujemy:

git config --global user.email imienazwisko@example.com
Użycie paramteru --global powoduje, że wartości te będą używane domyślnie w naszym systemie dla wszystkich repozytoriów.

2. Sklonowanie repozytorium ze zdalnego serwera.

Aby sklonować istniejące w sieci repozytorium poprzez SSH wykonujemy polecenie o składni:

git clone nazwa_uzytkownika@example.com:/sciezka/do/rezpozytorium.git a na serwerach hostingowych kylos.pl poprawna będzie składnia:

git clone nazwa_uzytkownika@nazwa_konta.kylos.pl:/home/nazwa_uzytkownika/sciezka/do/rezpozytorium.git

3. Dodawanie i usuwanie plików w repozytorium.

Po umieszczeniu w folderze rozboczym plików, musimy je jeszcze dodać do naszego repozytorium. Możemy je dodawać plik po pliku:

git add plik1

git add plik2

Lub dodać wszystkie niedodane pliki:

git add .

Aby usunąć plik z repozytorium wydajemy polecenie:

git rm nazwa_pliku

4. Wyświetlenie statusu repozytorium w którym aktualnie się znajdujemy.

Jeżeli chcemy sprawdzić czy w repozytorium były wprowadzone jakieś zmiany, które nie zostały jeszcze zatwierdzone commitem, wykonujemy polecenie:

git status

5. Commitowanie wprowadzonych zmian.

Jeśli chcemy dokonać commitu (zatwierdzenia) dla wszystkich zmodyfikowanych plików i przesłać naszą wiadomość wywołujemy w konsoli:

git commit -am "Wiadomosc"

6. Wysyłanie zmian do zdalnego repozytorium.

Jeśli chcemy wysłać wprowadzone zmiany na wcześniej sklonowane repozytorium, to wydajemy polecenie:

git push origin master

Gdzie origin to domyślnie alias do adresu naszego wcześniej sklonowanego zdalnego rezpozytorium. Parametr master reprezentuje gałąź do której następuje przesyłanie zmian.

7. Pobieranie zmian ze zdalnego repozytorium.

Gdy jesteśmy w danym repozytorium, najłatwiej w tym celu użyć polecenia:

git pull

które pobierze zmiany ze zdalnego repozytorium oraz automatycznie dokona ich scalenia.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

« Powrót