Zmiana ustawień PHP przez cPanel Drukuj

  • 20

1. Na początek logujemy się do cPanelu pod adresem w postaci: nazwa_konta.kylos.pl/cpanel.

2. Po zalogowaniu do cPanelu wyszukujemy sekcję "Oprogramowanie" i klikamy w niej na "Wybór wersji PHP".


3. Wybieramy wersję PHP, która będzie używana dla konta hostingowego oraz dla której będziemy zmieniać ustawienia. Zmiany ustawień PHP można dokonać tylko w przypadku wcześniejszego wyboru wersji PHP innej niż natywna ("native"). Wybór wersji zatwierdzamy przyciskiem "Ustaw jako bieżącą" - od teraz wszystkie skrypty znajdujące się na koncie hostingowym, będą używały PHP w wybranej wersji. Po wybraniu wersji innej niż natywna, możliwe będzie wybranie włączonych modułów przez zaznaczenie pól wyboru - wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem "Zapisz".


4. Aby zmienić ustawienia PHP, klikamy "Przejdź do ustawień PHP". Wyświetli nam się okno, gdzie można zmienić następujące opcje PHP:


5. Zmieniamy interesujące nas opcje i naciskamy przycisk "Zapisz", aby je zatwierdzić.


Czy ta odpowiedź była pomocna?

« Powrót