Jak dodać/zmodyfikować rekordy DNS w DirectAdmin Drukuj

  • 0

DirectAdmin posiada możliwość zarządzania strefą DNS domeny.

Aby jednak było to możliwe konieczne jest, aby domena była oddelegowana na NameSerwery serwera oraz była podpięta w panelu DirectAdmin.

Aby dodać lub modyfikować rekordy DNS w panelu DirectAdmin, najpierw trzeba zalogować się na konto użytkownika admin.

1. DirectAdmin działa na domyślnym porcie 2222, tak więc aby zalogować się do Panelu, należy w pasku adresu przeglądarki internetowej wpisać: nazwa_konta.kylos.net.pl:2222

lub

adres_ip_serwera:2222

lub

moja_domena.pl:2222

moja_domena.pl gdzie to dowolna domena, która została podpięta/zaparkowana na naszym serwerze.

2. Po zalogowaniu się należy z sekcji: "Narzędzia Administracyjne" wybrać: "Zarządzanie DNS".


3. Po wybraniu: "Zrządzanie DNS", zostaniemy przekierowani na stronę gdzie ujrzymy wszystkie domeny podpięte do Panelu. Należy kliknąć na domenę, która nas interesuje.


4. Po wybraniu pożądanej domeny, ujrzymy aktualnie dodane rekordy oraz pola w których możemy dodawać nowe. Aby zmodyfikować rekord, należy najpierw go usunąć, a następnie dodać na nowo.


Poniżej znajduje się lista najczęściej używanych rekordów:

  • A - umożliwia skierowanie domeny/subdomeny na adres IPv4
  • AAAA - przypisuje Twojej domenie 128-bitowy adres IPv6. Rekord ten odpowiedzialny jest za to samo co rekord A z tym, że stosuje nowocześniejszy protokół (IP wersja 6). Obecnie nie jest konieczne tworzenie tego rekordu.
  • CNAME - umożliwia skierowanie domeny/subdomeny na inną nazwę domenową
  • SRV - pozwala na wprowadzenie większej ilości informacji o usłudze – niż tylko adres IP. Możliwe jest wskazanie np. numeru portu na którym pracuje dana usługa lub priorytet oraz wagę dla danego wpisu
  • TXT - pozwala na dołączenie dowolnego tekstu do strefy DNS np. informacje dotyczące SPF są rekordem TXT
  • NS - rekord służący do oddelegowywania domeny na autorytatywne serwery nazw.
  • MX - odpowiada za obsługę poczty - w rekordzie tym, zawarte jest wskazanie na adres domenowy serwera poczty dla tej domeny.W polu "Priorytet" możemy wpisać priorytet rekordu - jest to ważne w przypadku posiadania więcej niż jednego rekordu MX

Czy ta odpowiedź była pomocna?

« Powrót