Jak założyć nowe konto e-mail w DirectAdmin?

1. Na początku, należy oczywiście zalogować się do panelu DirectAdmin pod adresem w formie twojadomena.pl:2222. Jeśli jesteś administratorem serwera, na którym zainstalowany jest DirectAdmin (masz np. serwer VPS), należy przejść do poziomu użytkownika, w przeciwnym wypadku logujesz się automatycznie jako użytkownik.


2. Jeśli do konta przypisana jest więcej niż jedna domena, wybieramy ją z listy. W przeciwnym wypadku przechodzimy do następnego punktu.


3. Następnie klikamy w link "Konta pocztowe".


4. Wyświetli się lista obecnych skrzynek pocztowych. W celu dodania nowej klikamy w "Utwórz konto pocztowe".


5. Podajemy wszyskie parametry nowego konta pocztowego i klikamy "Utwórz". Po tych operacjach, wyświetli nam się konfiguracja konta razem z jego loginem i adresami serwera POP3/IMAP/SMTP. Dostęp do poczty może być również realizowany poprzez webmail w Twojej domenie np. twojadomena.pl/webmail
 
  • 12 Osoby uważają za pomocne
Czy ta odpowiedź była pomocna?