Zarządzanie filtrem spamassassin w directadmine Drukuj

  • 1

Poniższy artykuł opisuje w jaki sposób uzyskać dostęp do konfiguracji filtra antyspamowego na serwerach wykorzystujących panel DirectAdmin oraz jakie są możliwość jego konfiguracji.
1. Logujemy się na użytkownika.
2. Wybieramy z listy domenę. Przy użytkowniku admin, wymagana jest zmiana poziomu dostępu, z menu dostępnego po lewej stronie, na użytkownika.


3. Wybieramy pozycję "Konfiguracja Spamassassina" w kategorii "Zarządzanie kontami e-mail".Jak włączyć bądź wyłączyć filtr antyspamowy?
Aby włączyć filtr antyspamowy należy przejść do konfiguracji spamassassin i na samym dole wcisnąć przycisk zapisz. Spowoduje to zapisanie ustawień wyświetlonych na stronie a następnie włączenie filtra antyspamowego. Wyłączenie filtra jest możliwe przez wciśnięcie przycisku "wyłącz" powyżej konfiguracji filtra antyspamowego.

Jakie ustawienia można zmienić przez panel DirectAdmin oraz do czego służą pozycje dostępne z tego menu?


1) "Co robić ze spamem?"
pozwala zdefiniować jakie działanie ma podjąć filtr antyspamowy po wykryciu spamu. Najczęstszym wyborem w tym wypadku jest przesyłanie wiadomości do folderu spam użytkownika.

2) Opcja "Zdefiniuj czułość filtra antyspamowego" pozwala na ustawienie progów filtra antyspamowego. Czym niższy jest próg, tym łatwiej wiadomość jest klasyfikowana jako spam. Przy doborze progu filtra antyspamowego należy zachować rozwagę, czym wyższa jest czułość tym więcej prawidłowych wiadomości zostanie zaklasyfikowane jako spam.

3) Pozycja "Czy kasować wysoko punktowany SPAM?" pozwala na ustawienie automatycznego kasowania wiadomości przekraczających dodatkowy próg punktowy. Jeśli ilość punktów przyznanych wiadomości przez filtr antyspamowy zostanie przekroczona to wiadomość zostanie usunięta bez żadnego powiadomienia użytkownika. Opcja ta może spowodować utratę ważnych wiadomości zaklasyfikowanych błędnie jako spam.

4) Opcja "Czy zmienić temat wiadomości, określanej mianem spamu?" pozwala na włączenie bądź wyłączenie doklejania informacji o wykryciu spamu do tytułu wiadomości e-mail.

5) Kolejna opcja pozwala na zdefiniowanie w jaki sposób ma być dostarczany spam. Spam może być dostarczony w postaci niezmienionej bądź jako załączona wiadomość bądź plik tekstowy.

Dodanie adresu do białej lub czarnej listy:
Edytor opcji SpamAssassin pozwala również na zdefiniowanie czarnej i białej listy nadawców. Biała lista spowoduje ominięcie sprawdzania wiadomości pod kątem spamu dla wiadomości wysłanych z adresów znajdujących się na niej. Czarna lista działa w sposób przeciwny, powoduje automatyczne oznacznie wiadomości jako spam.

Sposób zapisu - Każdy wpis na listach musi być umieszczony w osobnej linii. Jeśli chcemy dodać do listy wszystkie adresy z jakiejś domeny to należy do tego użyć znaku * i utworzyć wpis np. *@domena.plCzy ta odpowiedź była pomocna?

« Powrót