Jak połączyć się z zewnątrz do MySQL w DirectAdmine Drukuj

  • 0

Poniższy artykuł ukazuje w jaki sposób można zezwolić na zdalny dostęp do wybranej bazy danych MySQL w panelu DirectAdmin.

Firewall:
Pierwszym i najważniejszym krokiem jest sprawdzenie czy firewall uruchomiony na usłudze zezwala na zdalny dostęp do MySQL.

1. Logujemy się na użytkownika admin do panelu DirectAdmin.

2. Przechodzimy do zarządzania firewall przez wybranie opcji "ConfigServer Firewall&Security" na poziomie dostępu administratora:3. Wybieramy opcję "Firewall configuration", która jest pierwszą pozycją w trzeciej tabeli:
4. Wyszukujemy pozycję "TCP_IN" a następnie sprawdzamy czy port 3306 jest dopisany do listy. Jeśli port 3306 nie znajduje się na liście to należy go dopisać po przecinku:
5. Zmianę zatwierdzamy przez wciśnięcie przycisku "Change" na dole strony i "Restart csf+lfd" na kolejnej wyświetlonej stronie.

Zezwolenie na zdalny dostęp do bazy danych:
Odblokowanie połączeń do serwera MySQL jest niewystarczające i następnym krokiem jest zezwolenie na dostęp do bazy danych wybranemu adresowi IP bądź całkowite odblokowanie dostępu z zewnątrz.

1. Przechodzimy na poziom dostępu użytkownia na koncie, na którym znajduje się baza danych i wybieramy domenę.

2. Przechodzimy do opcji "Zarządzanie MySQL":3. Wybieramy bazę, którą chcemy udostępnić:4. Wprowadzamy nasz adres IP bądź znak % pozwalający na dostęp z dowolnego adresu IP a następnie potwierdzamy zmianę przyciskiem "Dodaj Host":5. Adres IP powinien znaleźć się na wyświetlonej liście. Symbol % powoduje, że wszystkie inne reguły przestają obowiązywać i dostęp może być uzyskany z dowolnego adresu IP:
Czy ta odpowiedź była pomocna?

« Powrót