DirectAdmin – jak zmienić nazwę użytkownika Drukuj

  • 0

Zmiana nazwy użytkownika utworzonego w panelu DirectAdmin, polega nie tylko na zmianie nazwy użytkownika systemowego. W procesie tym zmieniane są również nazwy katalogów, ścieżki w plikach konfiguracyjnych serwera Apache, a także prefiks wszystkich nazw baz danych i kont FTP.

W celu zmiany nazwy użytkownika utworzonego w panelu DirectAdmin, należy posłużyć się skryptem przygotowanym przez twórców panelu. Modyfikacja wspomnianych wyżej elementów może prowadzić do nieprawidłowego działania danego konta użytkownika.

1. W celu dokonania takiej operacji, potrzebny będzie przede wszystkim dostęp do konta „root” w systemie operacyjnym naszego serwera. W ramach przykładu zmienimy nazwę dwóch kont utworzonych w panelu DirectAdmin:
  • stary1 → nowy1
  • stary2 → nowy2
2. Najbardziej wrażliwą operacją na zmianę nazwy są bazy danych MySQL – w panelu DirectAdmin bazy konkretnych użytkowników tworzone są z prefiksem: nazwaUżytkownika_baza, np. stary1_mojabaza. Zaleca się utworzenie kopii (zrzutu, ang. dump) wszystkich baz danych użytkownika, którego nazwę zamierzamy zmienić. Można to wykonać ręcznie z poziomu phpMyAdmina lub za pomocą wbudowanej funkcji kopii zapasowych w DirectAdminie opisaną tutaj: Jak skonfigurować wykonywanie kopii zapasowej.

3. Następnie należy zalogować się na serwer do konsoli przez SSH (np. poprzez program Putty lub polecenie „ssh” jeżeli korzystamy z systemu Linux) na dane wysłane po aktywacji serwera VPS lub dedykowanego.

4. Kolejnym krokiem jest wydanie w terminalu następującej sekwencji poleceń:

cd /usr/local/directadmin/scripts

./change_username.sh stara_nazwa nowa_nazwa

np.

./change_username.sh stary1 nowy1

./change_username.sh stary2 nowy2

5. Po zmianie należy zweryfikować poprawność działania stron, kont FTP oraz przede wszystkim spójność baz danych. W przypadku problemów z bazami MySQL na koncie użytkownika którego nazwa została zmieniona, przywracamy ich zawartość z wykonanej wcześniej kopii ręcznej lub tej z poziomu panelu DirectAdmin.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

« Powrót