DirectAdmin – jak zmienić nazwę użytkownika

Zmiana nazwy użytkownika utworzonego w panelu DirectAdmin, polega nie tylko na zmianie nazwy użytkownika systemowego. W procesie tym zmieniane są również nazwy katalogów, ścieżki w plikach konfiguracyjnych serwera Apache, a także prefiks wszystkich nazw baz danych i kont FTP.

W celu zmiany nazwy użytkownika utworzonego w panelu DirectAdmin, należy posłużyć się skryptem przygotowanym przez twórców panelu. Modyfikacja wspomnianych wyżej elementów może prowadzić do nieprawidłowego działania danego konta użytkownika.

1. W celu dokonania takiej operacji, potrzebny będzie przede wszystkim dostęp do konta „root” w systemie operacyjnym naszego serwera. W ramach przykładu zmienimy nazwę dwóch kont utworzonych w panelu DirectAdmin:
  • stary1 → nowy1
  • stary2 → nowy2
2. Najbardziej wrażliwą operacją na zmianę nazwy są bazy danych MySQL – w panelu DirectAdmin bazy konkretnych użytkowników tworzone są z prefiksem: nazwaUżytkownika_baza, np. stary1_mojabaza. Zaleca się utworzenie kopii (zrzutu, ang. dump) wszystkich baz danych użytkownika, którego nazwę zamierzamy zmienić. Można to wykonać ręcznie z poziomu phpMyAdmina lub za pomocą wbudowanej funkcji kopii zapasowych w DirectAdminie opisaną tutaj: Jak skonfigurować wykonywanie kopii zapasowej.

3. Następnie należy zalogować się na serwer do konsoli przez SSH (np. poprzez program Putty lub polecenie „ssh” jeżeli korzystamy z systemu Linux) na dane wysłane po aktywacji serwera VPS lub dedykowanego.

4. Kolejnym krokiem jest wydanie w terminalu następującej sekwencji poleceń:

cd /usr/local/directadmin/scripts

./change_username.sh stara_nazwa nowa_nazwa

np.

./change_username.sh stary1 nowy1

./change_username.sh stary2 nowy2

5. Po zmianie należy zweryfikować poprawność działania stron, kont FTP oraz przede wszystkim spójność baz danych. W przypadku problemów z bazami MySQL na koncie użytkownika którego nazwa została zmieniona, przywracamy ich zawartość z wykonanej wcześniej kopii ręcznej lub tej z poziomu panelu DirectAdmin.
  • 0 Osoby uważają za pomocne
Czy ta odpowiedź była pomocna?

Podobne artykuły

Zdejmowanie blokady IP na firewallu na serwerach z DirectAdminem

1. W celu usunięcia blokady IP na firewallu należy zalogować się do panelu DirectAdmin swojego...

Przywrócenie kopii zapasowej na DirectAdminie

Kopię zapasową można przywrócić bezpośrednio z panelu DirectAdmin, logując się na konto...

Konfiguracja CSF w DirectAdmin – odblokowanie portu, zdjęcie/założenie blokady adresu IP

Na wszystkich serwerach VPS lub dedykowanych z panelem DirectAdmin, konfigurowanych przez Kylos,...

DirectAdmin – jak przypisać adres IP do konta?

Wszyskie nowo tworzone konta użytkowników w DirectAdminie korzystają standardowo ze...

DirectAdmin – jak ustawić obsługę poczty przez zewnętrzne serwery pocztowe?

Standardowo po podpięciu domeny na serwerze z panelem DirectAdmin, tworzona jest również strefa...