DirectAdmin – gdzie znaleźć logi i co zawierają poszczególne z nich? Drukuj

 • 2

Panel DirectAdmin posiada wbudowaną przeglądarkę logów, która umożliwia wygodne przeglądanie i wyszukiwanie informacji w logach systemowych, bez konieczności logowania się do konsoli poprzez SSH i wyszukiwania informacji w logach za pomocą narzędzi konsolowych.

W celu skorzystania z przeglądarki logów, należy zalogować się do panelu DirectAdmin na konto użytkownika „admin”, a następnie z sekcji „Narzędzia administracyjne” na poziomie Administratora wybrać opcję „Przeglądarka logów”.I Przeglądarka logów – opis poszczególnych funkcji
Na obrazku poniżej widoczna jest przeglądarka logów. Z poziomu przeglądarki logów dostępne są następujące funkcje:
 • Plik logów – wybór odpowiedniego logu

 • Liczba linii od końca – wybór ile ostatnich linii logu ma zostać wyświetlonych (należy wpisać „0” jeżeli ma być wyświetlony cały plik logu)

 • Forma podglądu – wybór formy w jakiej mają zostać wyświetlone logi:

  Pole tekstowe poniżej – osadzenie logu w ramce w panelu DirectAdmin

  Plik raw (tekstowy) – wyświetlenie logu w pliku do pobrania

 • Grep – możliwość użycia narzędzia „grep” do przeszukiwania logów, poprzez wpisanie ciągu znaków, konkretnej wartości lub wyrażenia regularnego. Dodatkowo pojawia się tutaj możliwość wyboru poszczególnych opcji:

  Odwróć – ignoruje wybraną wartość

  Ignoruj wielkość – ignoruje wielkość znaków w szukanej frazie

  Użyj „|” dla wielu – pozwala na wpisanie kilku fraz w przypadku, gdy oddzielimy je znakiem „|”

 

II Rodzaje logów dostępne z poziomu przeglądarki logów

1. Apache Error Log: /var/log/httpd/error_log
Log ten zawiera informacje diagnostyczne związane z błędami powstałymi podczas działania serwera WWW na skutek błędów w aplikacji, konfiguracji itp. Więcej informacji na jego temat można znaleźć w dokumentacji.

2. Apache Access Log: /var/log/httpd/access_log
Log ten zawiera informacje dotyczące odwiedzin na stronach, zapytań POST i GET, a także pozwala na identyfikację klientów łączących się do strony, poprzez ich adres IP oraz UserAgent. Więcej informacji na jego temat można znaleźć w dokumentacji.

3. Apache ~/user and IP log: /var/log/httpd/homedir.log
Log ten zawiera informacje o dostępie do aplikacji systemowych (Roundcube, phpMyAdmin, Squirrelmail) znajdujących się w katalogu /var/www/html .

4. Exim Mainlog: /var/log/exim/mainlog
Główny log serwera poczty Exim – znajdziemy w nim informacje o wysłanych oraz odebranych wiadomościach, o zwrotkach, a także o sesjach SMTP. Zawartość tego logu pozwala na ustalenie, co się dzieje z wysyłanymi i odbieranymi wiadomościami e-mail.

5. Exim RejectLog: /var/log/exim/rejectlog
Zawiera informacje o odrzuconych przez serwer wiadomościach oraz błędnych logowaniach. Jeżeli główny log Exim Mainlog nie dostarczył odpowiednich informacji, to warto przejrzeć Exim RejectLog.

6. Exim PanicLog: /var/log/exim/paniclog
Zawiera pozostałe alerty generowane przez serwer pocztowy Exim.

7. System Messages: /var/log/messages
Jest to główny log systemu operacyjnego. Znajdziemy w nim informacje: o procesie startowym systemu operacyjnego, restarcie usług systemowych, logowaniach FTP, informacjach z Firewalla, błędy jądra, zadania crona itp. Log ten zawiera najwięcej informacji o systemie operacyjnym i istotnych zdarzeniach.

8. System Mail Log: /var/log/maillog
Log ten zawiera informacje o logowaniach do poczty poprzez IMAP/POP3 (poprawne oraz błędne logowania itp.).

9. Security Log: /var/log/secure
Zawiera informacje odnoszące się do uprawnień uwierzytelniania i autoryzacji w systemie operacyjnym np. wykaz udanych i błędnych logowań SSH.

10. Kernel Log: /var/log/dmesg
Log zawierający wszelkie błędy jądra oraz sterowników, powstałe podczas startu i pracy systemu operacyjnego.

11. Cron Log: /var/log/cron
Log ten zawiera informacje o wykonanych/uruchamianych zadaniach crona.

12. DirectAdmin Error Log: /var/log/directadmin/error.log
Błędy związane z funkcjonowaniem samego panelu DirectAdmin.

13. DirectAdmin Task Queue Log: /var/log/directadmin/errortaskq.log
Błędy związane z wykonywaniem zadań cyklicznych DirectAdmina.

14. DirectAdmin System Log: /var/log/directadmin/system.log
Log ten zawiera głównie informacje na temat restartu usług systemowych zarządzanych przez panel DirectAdmin.

15. DirectAdmin Login Log: /var/log/directadmin/login.log
Log ten zawiera informacje na temat logowań do panelu DirectAdmin oraz ilość podjętych prób logowania na konto określonego użytkownika.

16. PureFTP Log: /var/log/pureftpd.log
Log serwera FTP – PureFTPD zawierający informacje o logowania do poszczególnych kont FTP oraz poleceniach i operacjach wykonywanych za pośrednictwem FTP.

III Przydatne logi niedostępne w Przeglądarce Logów
Część logów nie jest dostępnych z poziomu przeglądarki logów m.in. logi serwera Apache dla poszczególnych domen. Każda podpięta domena/subdomena posiada swój odrębny plik z logami w /var/log/httpd/domains/ – zarówno access log jak i error log. Przeglądanie tych logów znacząco ułatwi zdiagnozowanie ewentualnego problemu z konkretną stroną.
Do logów tych można się również dostać z poziomu panelu DirectAdmin – poziom użytkownika → Statystyki/Logi serwisu w menu konkretnej domeny. W ten sposób zobaczymy 10 linijek, 100 linijek logu apache lub pełny log apache dla domeny w formie pliku tekstowego.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

« Powrót