Jak założyć nowe konto FTP w cPanelu? Drukuj

  • 4

W cPanelu domyślnie dostępne jest tzw. konto główne FTP - odwołuje się ono bezpośrednio do głównego katalogu użytkownia /home/login_cPanelu. Dane logowania do konta głównego FTP (login i hasło) są takie same jak do cPanelu.

Z poziomu cPanelu można tworzyć nowe konta FTP, które mogą wskazywać na dowolny katalog znajdujący się w obrębie konta hostingowego. Takie konto może służyć w celu udostępnienia komuś dostępu do plików znajdujących się tylko w obrębie danego katalogu. Poniżej znajduje się opis w jaki sposób można utworzyć nowe konto FTP na koncie hostingowym wyposażonym w cPanel.

1. Należy zalogować się do cPanelu swojego konta hostingowego. Standardowy odnośnik logowania wyglada nastepująco:

nazwa_konta.kylos.pl/cpanel

2. W sekcji "Pliki" należy wybrać ikonę "Konta FTP".


3. Otworzony zostanie kreator nowego konta FTP. Należy tutaj wpisać swój login, podać dwukrotnie hasło do konta oraz wskazać katalog do którego tworzone konto FTP będzie mieć dostęp. Konto FTP może również posiadać limit przestrzeni dyskowej. Po wpisaniu potrzebnych danych, należy nacisnąć przycisk "Stwórz konto FTP".

Uwaga: Przy tworzeniu kont FTP w ten sposób, login do konta będzie zawsze w postaci login@nazwa_konta.kylos.pl - oznacza to, że do podanego loginu dodawana jest po znaku "@" domena główna przypisana do konta w cPanelu.


4. Konto FTP jest już utworzone i można z niego korzystać. Poniżej w sekcji "Konta FTP", wyświetlone są utworzone na koncie hostingowym konta FTP. Przy każdym koncie FTP jest możliwość zmiany hasła (Zmień hasło), zmiany limitu przestrzeni dyskowej (Zmień pojemność) oraz usunięcia (Usuń).


5. W celu podejrzenia konfiguracji FTP, należy kliknąć w "Configure FTP Client".


Czy ta odpowiedź była pomocna?

« Powrót