Registar
Informação Pessoal
Endereço de Faturação
Informação requerida para o Extra
Wprowadź NIP (np. 1234567890). Numer NIP jest nam potrzeby do wystawienia poprawnej faktury. Zmiana podanego numeru NIP możliwa jest tylko poprzez założenie zgłoszenia z Panelu Klienta.
Numer ten jest używany do wysyłania powiadomień sms np. o przeterminowanych fakturach. Dozwolone są tylko polskie numery.
Segurança da Conta

Senha Segura: Inserir uma Senha


  Termos de Serviço